UBND huyện Dầu Tiếng: Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2019-2020

04/07/2019    Lượt xem: 396    In bài viết   Độ tương phản  

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2016-2020. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. Đồng thời nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện giai đoạn 2019-2020 trên tất cả các lĩnh vực theo Đề án sửa đổi, bổ sung chỉ số cải cách hành chính của các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Bình Dương. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần của các chỉ số đã có cải thiện trong năm 2018 như: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách tài chính công; cải các thủ tục hành chính,…. Tập trung cải thiện các chỉ số thành phần có điểm thấp: Hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông.

Kế hoạch tập trung triển khai 8 nội dung gồm: Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính; công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chết Một cửa, Một cửa liện thông.

Để tổ chức thực hiện, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và hiệu quả; Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin; cải tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1688
Tuần này: 8145
Tháng này: 5332
Tổng truy cập: 702620