UBND huyện Dầu Tiếng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025

14/04/2019    Lượt xem: 67    In bài viết   Độ tương phản  

Mục tiêu của kế hoạch là đảm bảo cho trẻ từ 0 đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu 90% trẻ em từ 0 đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội; phấn đấu 90% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; 100% xã, thị trấn củng cố và lồng ghép, duy trì mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em từ 0 đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tờ rơi, pano, ap phích, tọa đàm,… nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời cho các cấp, các ngành, cha mẹ người chăm sóc trẻ em và cộng đồng; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác trẻ em của các ngành, các cấp; tư vấn, hướng dẫn, tập huấn chuyên đề cho các bậc  cha mẹ người chăm sóc trẻ em về kiến thức, kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em từ 0 đến 8 tuổi; lồng ghép mô hình liên kết nối chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trong chương trình bảo vệ trẻ em; ưu tiên trẻ em từ 0 đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ phát triển toàn diện phù hợp với nhu cầu phát triển và độ tuổi. Tăng cường huy động nguồn lực từ các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện  và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đạt các mục tiêu của kế hoạch.

Phan Vũ

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 96
Tuần này: 4710
Tháng này: 20597
Tổng truy cập: 113296