Đảng bộ Khối Đảng huyện Dầu Tiếng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018

07/04/2019    Lượt xem: 88    In bài viết   Độ tương phản  

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Trung, Tỉnh Ủy viên- Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Bí thư Đảng bộ khối Đảng cùng 38 đảng viên thuộc Đảng bộ khối.

Trong năm 2018, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Đảng huyện Dầu Tiếng được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành các nội dung trọng tâm và chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập các lớp luận chính trị và chuyên môn với nghiệp vụ; kịp thời triển khai, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của các Ban xây dựng Đảng, tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng. Chú trọng sắp xếp tổ chức Đảng phù hợp với tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa XII). Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Dân vận” … Kết quả phúc tra, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018, Đảng bộ khối Đảng đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng; công tác Tuyên giáo Đảng ủy khối Đảng đạt Xuất sắc; việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan đạt xuất sắc.

Trong năm 2019, Đảng ủy Khối Đảng sẽ tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; kịp thời phổ biến, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 8, Trung ương 9 (khóa XII), các nghị quyết, kết luận của Huyện ủy, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ban Thường vụ Đảng ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong toàn đảng bộ.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể  và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Hồng Nga (ảnh Minh Thư)

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 44
Tuần này: 4658
Tháng này: 20545
Tổng truy cập: 113244