Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

05/04/2021    Lượt xem: 19    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã - thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức Đoàn thể các cấp; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của người có uy tín và công tác quản lý, vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có uy tín.

Đồng thời, yêu cầu UBND các xã - thị trấn báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện, những khó khăn hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất, kiến nghị nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025; báo cáo được yêu cầu gửi trước ngày 26/4/2021.

Công văn giao Văn phòng HĐND-UBND huyện theo dõi, tổng hợp và báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2037
Tuần này: 13714
Tháng này: 35944
Tổng truy cập: 938795