Huyện Dầu Tiếng triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn năm 2021

05/04/2021    Lượt xem: 33    In bài viết   Độ tương phản  

Thực hiện theo Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 26/02/2021 của Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phòng cháy, chữa cháy huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với mục tiêu thông qua các hoạt động công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 góp phần thực hiện nghiêm Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; giúp cho lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện chủ động phát huy cao vai trò, trách nhiệm đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi trách nhiệm, địa bàn phụ trách; giúp cho từng thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phòng cháy, chữa cháy huyện xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; nâng cao hiệu quả các mặt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để tiếp tục kiềm chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Kế hoạch đề ra các nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện, bao gồm:

1. Triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các Thông tư hướng dẫn thi hành.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận của Ban Bí thư qua sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Kế hoạch số 4035/KH-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy theo Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 247/KH-BCA-C07 ngày 12/6/2020 của Bộ Công an; tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và xây dựng triển khai kế hoạch ứng phó với các tình huống cơ bản theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Điều chỉnh đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, gắn với quy hoạch hạ tầng về công tác phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào hoạt động trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực thi hành.

5. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 – 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10/2001 – 04/10/2021) theo Kế hoạch số 08/KH-CAT-PC07 ngày 22/02/2021 của Công an tỉnh.

6. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phòng cháy, chữa cháy huyện và các xã, thị trấn. Xây dựng Đề án thành lập lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tự nguyện trên địa bàn huyện.

7. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 và những năm tiếp theo theo các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

8. Triển khai kế hoạch di dời kho chứa, cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người bảo đảm khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy theo Kế hoạch số 4035/KH-UNBD ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ về PCCC&CNCH; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hướng dẫn các biện pháp, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, cứu người khi xảy ra sự cố cháy, nổ, tai nạn; tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở, khu dân cư, trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nắm tình hình, chủ động và kịp thời xử lý các tồn tại, thiếu sót về công tác PCCC&CNCH tại các cơ sở; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở hoạt động không phép, các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao, có nguy cơ xảy ra cháy, nổ; tăng cường công tác thường trực của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và lực lượng tại chỗ; chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ và sự cố, tai nạn xảy ra ngay từ khi mới phát sinh. Tập trung lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn công tác PCCC&CNCH trong thời gian diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

10. Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện, nhất là trong mùa hanh khô năm 2021, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, công tác thường trực bảo vệ rừng và xây dựng kế hoạch tổ chức thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đối với các rừng phòng hộ, rừng di tích lịch sử; chủ động phát hoang cây cỏ khô, các bãi phế liệu ở các khu đất trống để phòng ngừa cháy, nổ trong mùa hanh khô.

11. Tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp huyện. Tiếp tục củng cố lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Theo đó Ban Chỉ huy yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung đề ra phải cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phải bám sát vào các quy định, các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ./.

Vy Anh

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1900
Tuần này: 13714
Tháng này: 35807
Tổng truy cập: 938658