HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 7

12/12/2018    Lượt xem: 514    In bài viết   Độ tương phản  

Tham dự phiên khai mạc vào sáng ngày 11/12/2018 có ông Lê Thanh Hưng, Đại biểu HĐND tỉnh - Tổng giám đốc công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; ông Nguyễn Chí Trung, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Phương Linh, Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; cùng thường trực HĐND huyện; các ông bà là lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện; tham dự kỳ họp có các đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể huyện; Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn và đại diện cử tri trong huyện.

Quang cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua 22 văn bản, gồm: Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh; báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện; báo cáo tóm tắt công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2018; báo cáo tóm tắt của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện về thực hiện công tác kiểm sát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo tóm tắt của Chánh án Toà án nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo thẩm tra tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019; báo cáo thẩm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về thực thi pháp luật năm 2018; báo cáo tóm tắt kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện về tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Dầu Tiếng; tờ trình về Danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/NĐ/2014/QH13 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021; tờ trình về thành lập Đoàn của HĐND huyện năm 2019 giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2016 - 2020; tờ trình về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện; tờ trình về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2019; tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2019; báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình kỳ họp thứ 7 – HĐND huyện khóa IV;...

Chủ tọa kỳ họp

Trong năm 2018, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, các nội dung kỳ họp và tổ chức kỳ họp có nhiều tiến bộ, đạt hiệu quả cao. Đã tổ chức các hoạt động giám sát tại kỳ họp; giám sát chuyên đề được 04 cuộc; giám sát thường xuyên việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri theo Luật quy định; công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các ban HĐND huyện được tiến hành thường xuyên thông qua việc phân công các ban chủ trì thẩm tra các dự thảo nghị quyết, xem xét cho ý kiến một số vấn đề trong hoạt động giám sát,....

Theo báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, thực hiện nghị quyết của HĐND huyện, trong năm 2018, UBND huyện Dầu Tiếng đã tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển và an sinh xã hội của địa phương. Ước tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trên 13.590 tỉ đồng, tăng 13,96% so cùng kỳ, đạt 100% so kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt gần 5.445 tỉ đồng, tăng 22% so cùng kỳ, đạt 100,1% so kế hoạch; giá trị thương mại - dịch vụ đạt trên 4.320 tỉ đồng, tăng 11,9% so cùng kỳ, đạt 100% so kế hoạch; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 3.825 tỉ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ, đạt 100% so kế hoạch. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo bộ tiêu chí mới của Trung ương và của Tỉnh, ước nguồn vốn thực hiện trong năm 2018 là trên 454 tỉ đồng, trong đó vốn vận động trong cộng đồng dân cư gần 6,7 tỉ đồng; công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được thực hiện tốt, diện tích cây trồng phát triển ổn định. Huyện luôn quan tâm chăm lo cho các đối tượng, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, trong năm đã chi với tổng số tiền hơn 43 tỉ 158 triệu đồng cho hoạt động chăm lo các đối tượng gia đình chính sách, đối tượng xã hội; bàn giao 40 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái, nhà tình thương với tổng trị giá 2 tỉ 429 triệu đồng. Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện; chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở ngày càng nâng cao. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hoá nghệ thuật được đẩy mạnh và đúng định hướng, phục vụ tốt các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Dự chỉ đạo ông Nguyễn Chí Trung, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy đánh giá cao các thành quả đạt được và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, yêu cầu lấy phiếu tính nhiệm phải đảm bảo khách quan, công tâm.

Tại kỳ họp đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Công Nhân, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện do chuyển công tác khác. Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/NĐ/2014/QH13 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các chức danh thuộc HĐND huyện và UBND huyện. Kết quả, ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch HĐND huyện và ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND huyện có số phiếu tín nhiệm cao, đạt 31/31 phiếu của đại biểu dự họp (đạt 91,18% tổng số đại biểu HĐND huyện); các chức danh khác có số phiếu tín nhiệm cao đạt từ 18/31 phiếu (đạt 52,94% tổng số đại biểu HĐND huyện) đến 29/31 phiếu (đạt 85,29% tổng số đại biểu HĐND huyện).

Bà Trần Thị Hồng Linh, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nghị quyết HĐND huyện về thực thi pháp luật năm 2018

Thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với Trưởng Phòng Kinh tế huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch phát triển nhà nuôi chim Yến, công tác đền bù, giải tỏa phục vụ xây dựng các công trình của huyện,.... Kỳ họp đã nghe ông Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ thêm nội dung các ngành trả lời và trình bày một số giải pháp trọng tâm để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2019. Nghe phát biểu chỉ đạo và kết luận phiên chất vấn của Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Phương Linh. Theo đó, Thường trực HĐND huyện thống nhất kết quả thực hiện của UBND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã có nhiều chuyển biến tích cực. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban của huyện nghiêm túc thực hiện trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, trước các ý kiến của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 22 kiến nghị của cử tri, gồm: 18 nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện, 04 nội dung kiến nghị đối với các đơn vị trú đóng trên địa bàn huyện. UBND huyện đã xem xét giải quyết, trả lời 14 nội dung đạt tỷ lệ trên 63%, còn 8 nội dung đã đề ra lộ trình, thời gian giải quyết,...

 Kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua 6 nghị quyết của kỳ họp, gồm: Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2016 - 2020; nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện; nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách huyện Dầu Tiếng năm 2019; nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Minh Tùng

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 43
Tuần này: 4657
Tháng này: 20544
Tổng truy cập: 113243