UBND huyện Dầu Tiếng: Chỉ đạo thực hiện chính sách về BHYT và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

04/12/2018    Lượt xem: 150    In bài viết   Độ tương phản  

Công văn yêu cầu Bảo hiểm Xã hội huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; cập nhật dữ liệu thành viên hộ gia đình hiệu quả, đồng bộ, nhằm hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND huyện về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Tổ chức hội nghị phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện; tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, đặc biệt là tập trung thực hiện tuyên truyền đối với chính sách BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ một phần tiền đóng của Nhà nước từ ngày 01/01/2018. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ xã, thị trấn, ban điều hành các ấp, khu phố thực hiện lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình. Tiếp nhận hồ sơ, rà soát, cập nhật thông tin tăng, giảm đối tượng tham gia; biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT do chết, tách, nhập hộ khẩu do các xã, thị trấn quản lý, đảm bảo quy định; kiểm tra lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình và giải quyết các trường hợp khó khăn, vướng mắc, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, nghiệm thu và cấp, thanh quyết toán kinh phí cho việc lập, cập nhật danh sách biến động thành viên hộ gia đình theo quy định. Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Y tế; Liên đoàn Lao động huyện tham mưu xây dựng chỉ tiêu BHXH tự nguyện hàng năm của huyện; tham mưu, đề xuất các giải pháp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn; tham mưu lập dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng đóng BHXH tự nguyện theo quy định; giải quyết chính sách BHXH và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định. Đổi mới cơ chế thực hiện, tiếp tục nâng cao tác phong trong phục vụ; cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, nghiệp vụ đảm bảo việc giải quyết các chế độ BHXH đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Xây dựng kế hoạch, giải pháp mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện và thường xuyên đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên đại lý; có giải pháp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Mức hỗ trợ tiền đóng BHXH của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện cụ thể như sau:

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn: a) Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; b) Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác. Mức hỗ trợ tiền đóng đối với người tham gia BHXH đóng theo phương thức 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần hoặc một lần cho nhiều năm về sau. Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là mức chuẩn hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định tại thời điểm đóng (đồng/tháng). Thời gian hỗ trợ được quy định tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Pa nô tuyên truyền chính sách về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định quy định cụ thể việc hoàn trả tiền hỗ trợ đóng BHXH của Nhà nước. Theo đó, số tiền Nhà nước đã hỗ trợ tiền đóng đối với người hưởng BHXH một lần (trừ người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế) và người tham gia BHXH tự nguyện được hoàn trả một phần số tiền đã đóng, được hoàn trả cho ngân sách nước. Số tiền hoàn trả bằng số tiền Nhà nước đã hỗ trợ tiền đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Việc hỗ trợ tiền đóng BHXH của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện được thực hiện từ ngày 01/01/2018. Không hỗ trợ tiền đóng đối với thời gian đóng BHXH tự nguyện trước ngày 01/01/2018, trừ trường hợp đóng một lần cho những năm còn thiếu.

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo các phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong đó có thời gian sau thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng thì không áp dụng hỗ trợ tiền đóng đối với thời gian đã đóng BHXH tự nguyện.

Việc xây dựng, hoàn thiện, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin người tham gia BHXH, BHYT cần thiết phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đầy đủ, chính xác, làm cơ sở áp dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, tiết kiệm thời gian, chi phí người dân và doanh nghiệp, cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh và chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân về chính sách BHXH; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong tổ chức thực hiện  công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo quy định của Luật BHXH.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 397
Tuần này: 2437
Tháng này: 15065
Tổng truy cập: 153066