Triển khai thực hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

28/10/2021    Lượt xem: 413    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3444/UBND-KT ngày 26/7/2021 về triển khai nhiệm vụ thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ và Công văn số 4525/UBND-KT ngày 08/9/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, đẩy nhanh và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án. Các đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò tiên quyết, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ và hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện; chủ động đề xuất bố trí một phần vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 để chuẩn bị đầu tư đối với các dự án thực hiện trong gii đoạn 2021 - 2025, trong đó ưu tiên dự án khởi công mới năm 2022.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công như thẩm định dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, triển khai kiểm soát chi vốn trong nước bằng chứng từ điện tử, chữ ký số, đơn giản hoá quy trình kiểm soát chi và hồ sơ yêu cầu rút vốn; tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ.

Đồng thời, tập trung quyết liệt kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời nắm bắt, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất báo cáo UBND huyện phương án xử lý phù hợp theo quy định.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định pháp luật, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính về đầu tư công, xây dựng, tài nguyên, đất đai, quản lý, cấp phép khai thác đối với nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho các dự án đầu tư công, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời. Thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên, vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án dầu tư công; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Kịp thời cập nhật giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án theo quy định/../.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 884
Tuần này: 5623
Tháng này: 15317
Tổng truy cập: 1875413