Hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19

03/07/2021    Lượt xem: 483    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, thực hiện hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 1966/STC-TCHCSN ngày 07/6/2021 về việc triển khai thực hiện Công văn số 5386/BTC-NSNN ngày 24/5/2021 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn đúng quy định. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị thực hiện đồng bộ giải pháp huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; Việc hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật, tình hình thực tế và khả năng ngân sách địa phương, xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn.

Văn bản giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện và báo cáo theo quy định.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1522
Tuần này: 7851
Tháng này: 50146
Tổng truy cập: 1277588