Hội nghị Tổng kết Công tác Kế hoạch đầu tư công năm 2020

05/04/2021    Lượt xem: 96    In bài viết   Độ tương phản  

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Chí Trung - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy; Ông Nguyễn Công Danh - Phó Chủ tịch HĐND huyện; và chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Phương Linh - Chủ tịch UBND huyện; cùng tham dự có các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Y tế huyện; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Nguyễn Hữu Bằng; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Ông Nguyễn Phương Linh - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo đó, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được giao là 981 tỷ 729 triệu đồng, qua 4 lần điều chỉnh là 1.662 tỉ 664 triệu đồng (tăng 680 tỉ 935 triệu đồng bao gồm kể cả nguồn vốn tỉnh giao và nguồn kết dư ngân sách huyện), giải ngân 1.661 tỉ 972 triệu đồng, đạt 169,29% so với kế hoạch giao đầu nhiệm kỳ. Trong đó: Nguồn vốn xổ số kiến thiết được giao là 260 tỉ đồng, qua điều chỉnh 409 tỉ 990 triệu đồng, đã giải ngân được 409 tỉ 610 triệu đồng, đạt 157,54% so với kế hoạch giao đầu nhiệm k; Nguồn vốn tỉnh trực tiếp quản lý (vốn tập trung) được giao giao đầu nhiệm kỳ là 0 đồng, qua điều chỉnh lần 4 là 47 tỉ 478 triệu đồng, giải ngân được 47 tỉ 379 triệu đồng, đạt 99,79% ; Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện được giao đầu nhiệm kỳ 205 tỉ đồng, điều chỉnh lần 4 là 239 tỉ 148 triệu đồng, giải ngân 239 tỉ 148 triệu đồng, đạt 116,66% so với kế hoạch giao đầu nhiệm kỳ, đạt 100% kế hoạch điều chỉnh lần 4; Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn cải cách tiền lương được giao đầu nhiệm kỳ 0 đồng, điều chỉnh lần 4 là 96 tỉ 984 triệu đồng, giải ngân 96 tỉ 984 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch điều chỉnh lần 4; Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh đầu nhiệm kỳ 0 đồng, điều chỉnh lần 4 là 166 tỉ 196 triệu đồng, giải ngân 166 tỉ 196 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch điều chỉnh lần 4; Nguồn vốn phân cấp theo tỉ lệ điều tiết được giao đầu nhiệm kỳ 516 tỉ 729 triệu đồng, điều chỉnh lần 4 là 516 tỉ 729 triệu đồng, giải ngân 516 tỉ 516 triệu đồng, đạt 99,96% so với kế hoạch điều chỉnh lần 4, trong đó phân bổ cho Ban quản lý đầu tư xây dựng và các ngành của huyện và Hỗ trợ cho 12 xã, thị trấn; Nguồn vốn khen thưởng phong trào xây dựng nông thôn mới được giao đầu nhiệm kỳ 0 đồng, điều chỉnh lần 4 là 06 tỷ đồng, giải ngân 06 tỉ đồng, đạt 100% so với kế hoạch điều chỉnh lần 4; Nguồn vốn kết dư ngân sách huyện đầu nhiệm kỳ 0 đồng, điều chỉnh lần 4 là 180 tỉ 139 triệu đồng, giải ngân 180 tỉ 139 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch điều chỉnh lần 4.

Về tình hình kế hoạch đầu tư công năm 2020 được giao đầu năm 247 tỷ 311 triệu đồng, điều chỉnh lần 3 là 578 tỉ 998 triệu đồng, giải ngân 578 tỉ 684 triệu đồng, đạt 233,99% so với kế hoạch giao đầu năm, đạt 99,95% so với kế hoạch điều chỉnh lần 3. Trong đó: Nguồn vốn xổ số kiến thiết giao theo điều chỉnh lần 3 là 139 tỉ 525 triệu đồng, giải ngân 139 tỉ 254 triệu đồng đạt 99,80% so với kế hoạch điều chỉnh lần 3; Nguồn vốn tỉnh trực tiếp quản lý (vốn tập trung) điều chỉnh lần 3 là 21 tỉ 012 triệu đồng, giải ngân 20 tỉ 912 triệu đồng, đạt 99,52% so với kế hoạch điều chỉnh lần 3; Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện điều chỉnh lần 3 là 58 tỉ 379 triệu đồng, giải ngân 58 tỉ 379 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch điều chỉnh lần 3; Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn cải cách tiền lương điều chỉnh lần 3 là 73 tỉ 148 triệu đồng, giải ngân 73 tỉ 148 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch điều chỉnh lần 3; Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn kết dư ngân sách tỉnhđiều chỉnh lần 3 là 166 tỉ 196 triệu đồng, giải ngân 166 tỉ 196 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch điều chỉnh lần 3; Nguồn vốn phân cấp theo tỉ lệ điều tiết điều chỉnh lần 3 là 114 tỉ 738 triệu đồng, giải ngân 114 tỉ 525 triệu đồng, đạt 99,81% so với kế hoạch điều chỉnh lần 3, trong đó phân bổ cho Ban quản lý đầu tư xây dựng và các ngành của huyện 27 tỉ 489 triệu đồng, giải ngân đạt 100%; Hỗ trợ cho 12 xã, thị trấn 87 tỉ 249 triệu đồng, giải ngân 87 tỉ 036 triệu đồng đạt 99,55%; Nguồn vốn khen thưởng phong trào xây dựng nông thôn mới điều chỉnh lần 3 là 06 tỷ đồng, giải ngân 06 tỉ đồng, đạt 100% so với kế hoạch điều chỉnh lần 3.

Với kế hoạch bố trí và phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm cho thấy hiệu quả mang lại ngày càng khang trang hơn như nâng cao hạ tầng giao thông, hạ tầng cấp điện, hạ tầng thoát nước,hạ tầng giáo dục, hạ tầng y tế, hệ thống thiết chế văn hóa…

Việc xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống người dân, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Giá trị giải ngân qua các năm đảm bảo đạt tỉ lệ cao so với kế hoạch vốn được giao. Bên cạnh đó cũng còn một số khó khăn nhất là tình hình triển khai thực hiện một số công trình chưa đảm bảo tiến độ đề ra do công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa chưa đạt yêu cầu, không kêu gọi được nhà đầu tư tham gia./.

Ái Vân

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2028
Tuần này: 13714
Tháng này: 35935
Tổng truy cập: 938786