Huyện Dầu Tiếng Tổng kết Phong trào làm đường Giao thông nông thôn, Chỉnh trang đô thị năm 2020

05/04/2021    Lượt xem: 62    In bài viết   Độ tương phản  

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phương Linh - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì; ông Trần Quang Tuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Bình Dương; ông Nguyễn Công Danh - Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Hữu Bằng -Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; các Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào làm đường giao thông nông thôn - chỉnh trang đô thị huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ; Chủ tịch và công chức phụ trách UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết Phong trào làm đường Giao thông nông thôn Chỉnh trang đô thị năm 2020

Theo báo cáo, kết quả thực hiện phong trào GTNT - CTĐT năm 2020 là: 135 tuyến, 112 công trình, tổng chiều dài 91,894 km với kinh phí 117.370 triệu đồng (Giao thông nông thôn là 105 tuyến, 90 công trình với tổng chiều dài 82,41km kinh phí 101.316 triệu đồng; Chỉnh trang đô thị là 30 tuyến, 22 công trình với tổng chiều dài 9,48km, kinh phí 16.054 triệu đồng. Tổng số công trình là 112/63 công trình đạt 177,78%; Tổng số tuyến là 135/68 tuyến đạt 198,53%. Tổng số km là 91,894km/49,163km đạt 186,92%. Tổng kinh phí là 117.370 triệu đồng/89.767 triệu đồng đạt 130,75%). Trong đó, Ngân sách nhà nước là 112.092/88.868 triệu đồng, đạt 126,13% so với kế hoạch; Huy động, vận động được 5.278 triệu đồng, (huy động bằng tiền là 4.629/360 triệu đồng đạt hơn 12,8 lần kế hoạch; huy động bằng cây trái hoa màu là 649/539 triệu đồng).

Về cơ cấu nguồn vốn: vốn Ngân sách nhà nước là 112.092 triệu đồng, chiếm 95,50% tổng mức đầu tư; vốn huy động nhân dân là 5.278 triệu đồng, chiếm 4,50% tổng mức đầu tư (trong đó: Huy động nhân dân bằng tiền: 4.629 triệu đồng chiếm 3,95% tổng mức đầu tư; Huy động nhân dân bằng cây trái và đất: 649 triệu đồng chiếm 0,55% tổng mức đầu tư).

Về kết cấu: Nâng cấp, sửa chữa là 135 tuyến, dài 91,894km; Đường sỏi đỏ là 28 tuyến, dài 45,680km; Đường bê tông xi măng là 29 tuyến, dài 4,824km; Đường BTN và láng nhựa là 78 tuyến, dài 41,390km.

Trong năm 2020 các xã, thị trấn đã thực hiện đạt kế hoạch đề ra, trong năm toàn huyện đã thực hiện năm cấp, sửa chữa 91,894km, chiếm 13,16% tổng chiều dài các tuyến đường xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Khối lượng thực hiện bê tông hóa, nhựa hóa là 46,214km chiếm 50,29% khối lượng thực hiện cả năm tăng 3,24% so với năm 2019 (năm 2019 là 47,05%). Nâng tổng dài các tuyến đường GTNT trên toàn huyện được nhựa hóa, bê tông hóa lên 254,65km, đạt 36,47% tổng chiều dài các tuyến đường GTNT trên địa bàn; Các tuyến đường GTNT được nâng cấp, sửa chữa tạo điều kiện cho người dân đi lại được an toàn, thông suốt, góp phần hiện thực hóa đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới và nâng cao tiêu chí số 02 (tiêu chí giao thông) của bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao tỉnh Bình Dương, đến nay trên địa bàn huyện có 01 xã (Thanh An) được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, có 04 xã (Định Hiệp, Định Thành, Long Hòa, Thanh Tuyền) đang hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng tỉnh công nhận xã nông thôn mới nâng cao; Quy mô các tuyến đường ngày càng được nâng cao, kết cấu mặt đường được bê tông hóa, nhựa hóa ngày càng chiếm tỷ trọng cao (trên 50%), bề rộng mặt đường trung bình từ 4m trở lên (hạn chế sử dụng mặt đường 3,5m) đảm bảo giao thông được thông suốt; Chất lượng các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định, năng lực của các đơn vị thực hiện các công việc tư vấn thiết kế, giám sát, thi công đảm bảo theo quy định; Mỗi xã, thị trấn đều có thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng có trách nhiệm cùng với đơn vị tư vấn giám sát giám sát chất lượng công trình đãm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch từ đó chất lượng công trình được nâng lên.

Bên cạnh, những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: Một số tuyến đường đã được thực hiện nền, mặt đường tuy nhiên phần lề đường, thoát nước chưa hoàn chỉnh do không vận động được quỹ đất để thực hiện sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác của đường sau này; Công tác triển khai một số công trình sử dụng vốn sự nghiệp giao thông còn chưa đạt kế hoạch đề ra; Nguồn vốn thực hiện chủ yếu là từ nguồn ngân sách nhà nước, mức huy động kinh phí của người dân là rất thấp chỉ chiếm 3,95% tổng mức đầu tư, đến nay còn rất ít địa phương thực hiện vận động nguồn kinh phí từ người dân. Từ đó chưa phát huy hết ý nghĩa của phong trào; Còn 03/12 xã có tỷ lệ kết cấu mặt đường được nhựa hóa, bê tông hóa còn thấp dưới 30% . Nguyên nhân là: Phong trào làm đường GTNT-CTĐT càng ngày càng khó khăn, vì hiện nay phong trào GTNT – CTĐT chủ yếu là vận động nhân dân hiến đất, vật, kiến trúc để thực hiện không có hổ trợ đền bù, thực tế mấy năm qua giá đất tăng cao nên việc vận động người dân hiến đất để thực hiện mở rộng đường cũng như thực hiện hệ thống thoát nước (thoát nước ngang và thoát nước dọc) là rất khó khăn; Các văn bản quy định về quản lý đầu tư xây dựng có nhiều thay đổi, từ đó các đơn vị còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện dự án dẫn đến tiến độ công trình chưa đạt kế hoạch đề ra; Ở một số xã có chiều dài đường GTNT lớn, mật độ dân cư qua tuyến rất thưa do đó rất khó khăn trong công tác vận động nhân dân đóng góp kinh phí thực hiện, nếu đề ra mức đóng quá cao thì khó thực hiện, còn nếu vận động thêm các hộ dân ở tuyến đường khác thì có ý kiến không thể thực hiện.

Hội nghị cũng đề ra phương hướng cho giai đoạn (2021 - 2025) là: Mỗi năm các xã, thị trấn thực hiện nâng cấp nhựa hóa, bê tông hóa từ 1,5km trở lên phấn đấu đến cuối năm 2025 toàn huyện có trên 320km đường GTNT được nhựa hóa, bê tông hóa, chiếm tỷ lệ từ 45% trở lên, (trong đó có 06/12 xã, thị trấn đạt trên 50%, 03/12 xã đạt trên 45%, 03/12 xã đạt trên 40%), 100% xã đạt tiêu chí số 2 (tiêu chí giao thông) theo chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh; và Kế hoạch cụ thể của năm 2021 là 101 tuyến, 64 công trình với tổng chiều dài là 49,115km, tổng số vốn đầu tư là 76,335 tỷ đồng (vốn Ngân sách nhà nước là 76,185 tỷ đồng, trong đó: vốn XDCB 65,906 tỷ đồng, vốn sự nghiệp giao thông 7,138 tỷ đồng; vốn vận động nhân dân: 150 triệu đồng, trong đó vận động tiền là 150 triệu đồng).

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo phong trào GTNT - CTĐT huyện Dầu Tiếng kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét khen, thưởng cho 06 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào GTNT - CTĐT năm 2020 trên địa bàn huyện./.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1846
Tuần này: 13714
Tháng này: 35753
Tổng truy cập: 938604