Thực hiện một số quy định về quỹ phòng, chống thiên tai

03/09/2020    Lượt xem: 198    In bài viết   Độ tương phản  

Việc “Tu sửa nhà sơ tán phòng, chống thiên tai”, các công trình nhà sơ tán phòng tránh thiên tai hoặc sử dụng kết hợp làm địa điểm sơ tán dân khi có thiên tai được sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai để tu sửa (quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật phòng chống thiên tai, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 83/2019/NĐ-CP).

 Nội dung “Hỗ trợ kinh phí tối đa không quá 3 tỷ đồng/1 công trình”: Công trình tu sửa, xử lý khẩn cấp đê, kè, cống và công trình phòng chống thiên tai được hỗ trợ từ nguồn của Quỹ tối đa không quá ba tỷ đồng trong tổng mức đầu tư một công trình (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 83/2019/NĐ-CP).

Hỗ trợ thù lao cho đối tượng trực tiếp thu và chi phí hành chính không quá 3% tổng thu; cấp huyện, xã được phân bổ tối đa không quá 20% tổng số thu trên địa bàn, nếu kinh phí phân bổ sử dụng hết, cấp huyện và cấp xã tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh; nội dung Mua sắm trang, thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai quy định tại Điều 24 Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Mưa lớn gây ngập đường ĐT744 (đoạn qua cầu Cát) (ảnh minh hoạ)

UBND huyện giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống thiên tai theo quy định tại văn bản số 97/TWPCTT ngày 10/8/2020 của Ban Chỉ đạo Trung Ương về phòng, chống thiên tai.

Ái Vân

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2838
Tuần này: 9175
Tháng này: 40096
Tổng truy cập: 830853