UBND huyện họp chuyên đề về: Việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; về thực hiện, giải ngân và dự kiến điều hòa, điều chuyển vốn sự nghiệp; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

14/08/2020    Lượt xem: 211    In bài viết   Độ tương phản  

Cùng dự có Thường trực HĐND huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện: Trần Quang Tuyên, Nguyễn Thị Ánh Tuyết; cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Theo Kế hoạch đầu tư công năm 2020 được giao (đã được diều chỉnh theo NQ số  25/NQ-HĐND), tổng nguồn vốn được giao: 506,82 tỉ đồng, bố trí 99 dự án và hỗ trợ 12 xã thị trấn. Trong 07 tháng đầu năm 2020, giá trị giải ngân đạt 214,05 tỉ đồng, đạt 42,23% kế hoạch, gồm: Nguồn xổ số kiến thiết gần 47,17 tỉ đồng, đạt 34,90% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách tỉnh là 586 triệu đồng, đạt 3,01% kế hoạch; nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh trên 22,61 tỉ đồng, đạt 48,24% kế hoạch; nguồn vốn  tỉnh bổ sung mục tiêu (từ  nguồn  kết  dư  từ  cải  cách  tiền  lương) gần 28,5 tỉ triệu đồng, đạt 40,61% kế hoạch; nguồn vốn tỉnh bổ sung mục tiêu từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh gần 55,1 tỉ đồng, đạt 48,15% kế hoạch; nguồn vốn phân cấp theo tỷ lệ điều tiết: 55 tỷ 343 triệu đồng, đạt 48,23% kế hoạch; nguồn vốn khen thưởng phong trào xây dựng nông thôn mới trên 4,76 tỉ đồng, đạt 79,35% kế hoạch. Ước tình hình thực hiện kế hoạch đến 31/01/2021, lũy kế giá trị giải ngân đạt trên 614,1 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch

Tổng dự toán nguồn vốn sự nghiệp kinh tế là trên 130,42 tỉ đồng, được giao cho 08 đơn vị, gồm: Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hoá và Thông tin. Trong 7 tháng đầu năm, được sự  quan  tâm của  các  Sở,  ban, ngành tỉnh,  sự  chỉ  đạo  kịp  thời  của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã kịp thời giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đầu  tư công. Qua kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm cho thấy, công tác chuẩn bị đầu tư triển khai dự án được đảm bảo đúng quy định, UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, đáp ứng cơ bản tiến độ đề ra. Công tác đấu thầu từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo công khai minh bạch, công tác đấu thầu qua mạng đạt 50% số lượng gói thầu về hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi, đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

 Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện: Tính đến ngày 03/8/2020, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 07 công trình, gồm: Nâng cấp đường ĐH 721 có tổng chiều dài: 4.723 m, dự kiến diện tích thu hồi: 2,8 ha với 198 hồ sơ, đã chi trả tiền bồi thường cho 190 hồ sơ; công trình Xây dựng đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh có tổng chiều dài tuyến: 800,39m (bao gồm cả cầu và đường dẫn), diện tích đất thu hồi: 21.860,6 m, có 21 hộ dân bị ảnh hưởng, hiện Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện tham mưu cho UBND huyện lập Tờ trình trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thẩm định giá đất bồi thường phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (lần 2); công trình Khu đất sân bay Quốc phòng Dầu Tiếng tại xã Định An, diện tích quy hoạch: 50 ha, có 07 hồ sơ (01 Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng; 06 hộ dân), đến ngày  31/7/2020 Phòng Tài nguyên và Môi trường kết hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện mời các đơn vị liên quan thực hiện cắm mốc khu quy hoạch; công trình Trùng tu, tôn  tạo Di tích Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh (giai đoạn 2), tổng diện tích đất xây dựng là: 11,24 ha, trong đó: Phần diện tích hiện hữu: 5,28 ha, Phần diện tích mở rộng: 5,96 ha, có 07 hồ sơ; công trình Mở rộng đường từ trước  Huyện ủy, UBND huyện đến đường Cách mạng tháng Tám, diện tích thu hồi: 23.263,8 m2, đã chi trả tiền bồi thường (đợt  1; 2; 3; 4) 31 hồ sơ (của 28 hộ dân), đạt 80%; công trình Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4), tổng số hồ sơ toàn tuyến: 251 hồ sơ, UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, với 246 hồ sơ/13 đợt, đã chi trả tiền cho 221 hồ sơ; công trình Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa, hiều dài toàn tuyến: 2.172 m (4 tuyến đường D5; N10; N7; D3) với 115 hồ sơ, UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với 88 hồ sơ/02 đợt, đã chi trả tiền bồi thường cho 88 hồ sơ, còn 25 hồ sơ chưa trình thẩm định, dự kiến tổ chức đối thoại trong tháng 08/2020 theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp để thực hiện tốt công tác giải ngân các nguồn vốn; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đạt kế hoạch đề ra trong năm 2020.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 318
Tuần này: 3816
Tháng này: 19724
Tổng truy cập: 855813