Huyện Dầu Tiếng: Những giải pháp phát triển nông nghiệp - nông thôn giai đoạn 2020-2025

31/07/2020    Lượt xem: 519    In bài viết   Độ tương phản  

Trong giai đoạn 2015-2020, huyện đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyển đổi diện tích cây trồng, vật nuôi hiệu quả thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao.

Việc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất được coi trọng, toàn huyện đã hình thành nhiều mô hình và vùng nông nghiệp ứng cụng công nghệ cao, như: Mô hình trồng Dưa lưới trong nhà màng; vùng chuối cấy mô; hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm trên cây ăn quả, hoa Lan; đặc biệt là mô hình chăn nuôi heo và gà theo hướng trang trại lạnh, quy mô công nghiệp.

Sản phẩm Măng cụt Dầu Tiếng được công nhận nhãn hiệu tập thể

Hạ tầng nông thôn, nhất là 100% tuyến giao thông nông được cứng hoá; 99,98% tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện; 99,99% tỷ lệ hộ dân được đầu tư hệ thống nước sạch sử dụng. Đời sống người dân được cải thiện và từng bước nâng cao, giá trị sản xuất bình quân 01 ha đất nông nghiệp giai đoạn 2015-2020 tăng từ 55 triệu đồng (năm 2015) lên 80 triệu đồng (năm 2019) và thu nhập bình quân của người dân nông thôn từ 34 triệu đồng/người/năm (năm 2015) tăng lên 56 triệu đồng/người/năm (năm 2020), bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, nhất là về cơ sở hạ tầng giao thông, y tế và giáo dục. Huyện được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; xã Thanh An được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; hiện đang đề nghị công nhận thêm 04 xã đạt Nông thôn mới nâng cao là: Xã Thanh Tuyền, Long Hoà, Định Hiệp và Định Thành.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, huyện xác định một số hạn chế cần được khắc phục để tiếp tục nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp - nông thôn như: Chưa phá được thế độc canh của cây cao su, hiện diện tích cao su vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong diện cây trồng trên địa bàn huyện trong khi những năm qua giá mũ cao su vẫn duy trì ở mức thấp, ảnh hưởng đến thu nhập phần lớn người dân nông thôn; khâu chế biến sản phẩm nông nghiệp được quan tâm nhưng mới dừng lại ở khâu sơ chế, chưa đi vào chế biến sâu để tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp vẫn còn mang tính tự phát, chưa hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, chưa có dự án mang tính động lực; việc hình thành nhãn hiệu và phát huy nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp của địa phương tuy được quan tâm nhưng hiệu quả mang lại chưa cao, đa số sản phẩm nông nghiệp của huyện vẫn chưa hình thành được thương hiệu; việc điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới còn chậm, công tác quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới còn một số hạn chế,...

Với quan  điểm phát triển nông nghiệp - nông thôn là nhiệm vụ trọng yếu trong phát triển kinh tế của huyện trong giai đoạn 2020-2025, để đảm bảo an ninh lương thực, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đại bộ phận người dân trong huyện. Đồng thời phát triển nông nghiệp - nông thôn phải đảm bảo môi trường, gắn các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nhân dân, doanh nghiệp là chủ thể chính trong quá trình phát triển.

Tuyến đường giao thông ven sông thuộc Đề án phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả kết hợp với du lịch sinh thái tại xã Thanh Tuyền

Huyện Dầu Tiếng đề ra mục tiêu phát triển nông nghiệp - nông thôn đến năm 2025 theo hướng bền vững gắn với nông nghiệp chế biết, trong đó: Nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ, công nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn mới; hình thành vùng sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ cao tăng giá trị sử dụng trên 01 đơn vị sản xuất nông nghiệp đạt 100 triệu đồng/ha/năm, giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao bình quân 500 triệu đồng/ha/năm. Phát triển và kết nối mô hình hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện sơ chế biến, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo liên kết chuỗi từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Chăn nuôi công nghệ cao bằng trại lạnh theo hướng công nghiệp gắn với giết mổ, chế biến và đảm bảo hệ thống xử lý môi trường. Tiếp tục giữ vững diện tích đất trồng lúa theo quy hoạch đảm bảo an ninh lương thực; diện tích cây cao su; phát triển lĩnh vực đô thị.

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo hướng kiểu mẫu trên cơ sở quy hoạch xây dựng vùng. Phấn đến đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Mô hình trồng Bưởi da xanh của ông Tống Văn Hướng, xã Minh Hoà

Để thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp - nông thông giai đoạn 2020-2025, huyện đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, như:

Quan tâm, chú trọng đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng vào đầu tư, sản xuất; thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá đầu tư nhằm huy động nguồn lực từ người dân, doanh nghiệp; phối hợp với Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng quy hoạch, định hướng cây trồng gắn với vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, nhất là bảo quản và chế biến trái cây. Xây dựng nhãn hiệu tập thể cây ăn quả có Múi (cam, quýt, bưởi da xanh).

Tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất có hiệu quả và đúng quy định. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn để có khả năng thích ứng với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng chuyển dịch lao động ở nông thôn trong điều kiện hội nhập kinh tế.

Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện mở các tuyến đường giao thông quan trọng vào khu phát triển sản xuất nông nghiệp kết nối với hệ thống giao thông nông thôn của các xã, thị trấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển vật tư, sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch từ nơi sản xuất được thuận lợi, là tiền đề kích thích tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển vào lĩnh vực nông nghiệp.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2876
Tuần này: 9213
Tháng này: 40134
Tổng truy cập: 830891