Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện Dầu Tiếng ban hành Công văn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

17/02/2021    Lượt xem: 94    In bài viết   Độ tương phản  

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 01/02/2021, Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành Công văn đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Ủy Ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 427/UBND-VX ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 437/UBND-VX ngày 01/02/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Phòng Văn hoá và Thông tin đề nghị thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện nội dung Công văn số 437/UBND-VX ngày 01/02/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đến với nhân dân bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh, panô, băng rôn khẩu hiệu, xe thông tin lưu động,....

2. Dừng tổ chức các sự kiện tập trung đông người, hoạt động văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí (Hội chợ; khu trò chơi thiếu nhi, điểm hát với nhau,...).

3. UBND các xã, thị trấn triển khai đến các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn dừng tổ chức các lễ hội và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Đồng thời Phòng Văn hóa và Thông tin cũng đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo dừng việc tổ chức lễ hội Hoa Đăng Miếu Bà Thiên Hậu thị trấn Dầu Tiếng năm 2021 (chỉ mở cửa phục vụ nhân dân đến thắp hương nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo đúng quy định (hạn chế tập trung đông người, bố trí nước sát khuẩn rửa tay, quy định người dân đến thắp hương phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu trên 2 mét ,....).

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 277
Tuần này: 3775
Tháng này: 19683
Tổng truy cập: 855772