Huyện Dầu Tiếng: Tổ chức đoàn kiểm tra tình hình hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng, Đài Truyền thanh năm 2020

21/08/2020    Lượt xem: 172    In bài viết   Độ tương phản  

Đoàn đã kiểm tra trực tiếp hoạt động đối với 04 xã, gồm: Minh Thạnh, Minh Hoà Long Tân, Long Hoà; kiểm tra thực tế tình hình cơ sở vật chất, hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng và hệ thống truyền thanh của các xã và ấp.

Kiểm tra hoạt động của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng,

Đài Truyền thanh xã Long Tân

Theo đó, đoàn đã kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động của của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng từ đầu năm đến nay về thực hiện kế hoạch công tác, kinh phí hoạt động; công tác tuyên tuyền cổ động; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng và duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ, thể thao; công tác khuyến khích đầu tư xã hội hóa kinh doanh các dịch vụ thể thao; hoạt động các các phòng chức năng của trung tâm; hoạt động giáo dục cộng đồng; công tác tuyên truyền và chấp hành phòng chống dịch COVD-19, ... Đối với hoạt động Đài Truyền thanh cơ sở, đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các đài như: Việc xây dựng, ban hành quy chế hoạt động đài truyền thanh cơ sở; thực trạng, tình hình quản lý, sử dụng cơ sở vật chất máy móc kỹ thuật hệ thống truyền thanh không dây cấp xã; thời gian, thời lượng tiếp âm đài phát thanh các cấp và xây dựng chương trình phát thanh của địa phương; tình hình cộng tác tin, bài với Đài Truyền thanh huyện, Website huyện.

Qua kiểm tra cho thấy, từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình hoạt động của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng xã, thị trấn được duy trì thường xuyên, đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra từ đầu năm. Công tác thông tin tuyên truyền, cổ động, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức sôi nổi, rộng khắp tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chấp hành phòng chống dịch COVD-19. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã nắm bắt những khó khăn của các trung tâm như: một số cơ sở vật chất còn thiếu, không phù hợp tổ chức các hoạt động; công tác xã hội hóa còn gặp khó khăn; hoạt động biểu diễn văn các chương trình văn nghệ, thông tin lưu động có nhiều cách làm đổi mới nhưng vẫn chưa thu hút khán giả đến xem,...

Đối với hoạt động Đài Truyền thanh các xã, thị trấn: Hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn được duy trì thường xuyên; tiếp âm phát thanh đầy đủ đài phát thanh các cấp và xây dựng thường xuyên chương trình phát thanh của địa phương; một số cán bộ phụ trách đài là cộng tác viên thường xuyên của Đài Truyền thanh huyện, Website huyện. Đoàn kiểm tra cũng nắm bắt một số hạn chế trong hoạt động của đài truyền thanh như: do thực hiện tinh, giảm biên chế một số nhân viên phụ trách đài truyền thanh phải nghỉ việc, công tác truyền thanh được giao kiêm nhiệm nên việc thực hiện công tác chuyên môn còn hạn chế; một số trang thiết bị của hệ thống truyền thanh không dây được trang bị lâu, đã cũ và hư hỏng, kinh phí sửa chữa nhiều.

Việc kiểm tra hoạt động của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng Đài Truyền thanh các xã, thị trấn nhằm nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện nhiệm vụ, những thuận lợi, khí khăn. Đề ra các giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao và truyền thông ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; duy trì sinh hoạt và phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ, thể thao; phát triển phong trào xã hội học tập; để các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng, Đài Truyền thanh cơ sở các xã, thị trấn đạt hiệu quả hơn.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1255
Tuần này: 4987
Tháng này: 22673
Tổng truy cập: 648730