Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022

 

Đồng chí Mai Bá Trước, TUV - Bí thư Huyện ủy đi nghiên cứu tại Đài Loan (Theo Quyết định số 635-QĐ/TU, ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ ngày 13 đến ngày 26/11/2022).

  Thứ hai - 14/11
14g00:
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Trần Quang Tuyên, UVTV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện dự “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022.
Cùng dự: Các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn.
Địa điểm: Văn phòng ấp Rạch Kiến, xã Thanh Tuyền.
  Thứ ba - 15/11
8g00:
 
 Ban Thường vụ Huyện ủy họp nghe và cho ý kiến các nội dung:
Nội dung 1: Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 30/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2022 - 2025.
 
 
Nội dung 2: Báo cáo kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc xác lập, quản lý đất công và tiến độ giải quyết các công việc liên quan đất đai tồn đọng, kéo dài trên địa bàn Huyện thời gian qua (Đoàn Giám sát theo Quyết định số 828-QĐ/HU, ngày 25/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy).
(Ủy ban nhân dân Huyện chuẩn bị nội dung 1,2)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Ủy ban nhân dân, Văn phòng HĐND - UBND Huyện (mời thành phần liên quan cùng dự nội dung 1,2)
 
 
Nội dung 3: Báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; Việc thực hiện Kế hoạch số 22-KH/HU, ngày 06/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025; Công tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.
(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
 
 
Nội dung 4: Kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm 2022 của cấp cơ sở và huyện; Gợi ý nội dung kiểm điểm.
(Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân Huyện chuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện.
 
 
Nội dung 5: Thông qua Hồ sơ phát triển Đảng.
(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
14g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ khối Đảng định kỳ tháng 11 năm 2022.
Cùng dự: Tất cả đảng viên khối Đảng.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
14g00:
 
 Đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện và đồng chí Lê Danh Tới, UVTV - Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện dự “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022.
Cùng dự: Các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn.
Địa điểm: Văn phòng ấp Đồng Sơn, xã Minh Thạnh.
  Thứ tư - 16/11
8g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối Đảng, Đoàn thể năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Văn phòng Huyện ủy phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
Mời dự: - Trưởng các cơ quan khối Đảng;
      - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện;
      - Trưởng các cơ quan khối Đoàn thể Huyện;
      - Đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy các xã - thị trấn;
      - Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Khối Đoàn thể Huyện.
  Thứ năm - 17/11
8g00:
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Địa điểm: Hội trường Huyện.
 
Cả ngày:
 
 Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền; công tác Tuyên giáo; công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2022 tại xã: Thanh Tuyền, Thanh An.
Thành phần: Theo Quyết định số 919-QĐ/HU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: UBND xã: Thanh Tuyền (7g30); Thanh An (13g30).
 
Cả ngày:
 
 Đồng chí Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền; công tác Tuyên giáo; công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2022 tại xã: Long Hòa, Long Tân.
Thành phần: Theo Quyết định số 919-QĐ/HU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: UBND xã: Long Hòa (7g30); Long Tân (13g30).
 
Cả ngày:
 
 Đồng chí Trà Văn Dân, UVTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền; công tác Tuyên giáo; công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2022 tại Trường THPT Dầu Tiếng, Trường THPT Long Hòa, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (7g30); Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Kinh tế Huyện, Kho bạc (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 919-QĐ/HU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.
  Thứ sáu - 18/11
11g30:
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp mặt, giao lưu giữa Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh với huyện Dầu Tiếng nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).
Địa điểm: Nhà hàng Cánh Buồm - Xã Định Thành.
 
Cả ngày:
 
 Đồng chí Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền; công tác Tuyên giáo; công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2022 tại xã Định Thành, Thị trấn Dầu Tiếng.
Thành phần: Theo Quyết định số 919-QĐ/HU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: UBND xã Định Thành (7g30); Thị trấn Dầu Tiếng (13g30).
 
Cả ngày:
 
 Đồng chí Trà Văn Dân, UVTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền; công tác Tuyên giáo; công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2022 tại Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý Dự án - đầu tư và xây dựng Huyện (7g30); Văn hóa Thông tin - TT và Đài Truyền thanh, Xí nghiệp Công trình công cộng Huyện (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 919-QĐ/HU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.
 
13g30:
 
 Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền; công tác Tuyên giáo; công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2022 tại xã Định An.
Thành phần: Theo Quyết định số 919-QĐ/HU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: UBND xã Định An.
  Thứ bảy - 19/11
7g30:
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) tại Trường Tiểu học Dầu Tiếng.
Địa điểm: Trường Tiểu học Dầu Tiếng - Thị trấn Dầu Tiếng.
 
7g30:
 
 Đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện dự Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) tại Trường Trung học cơ sở Long Hòa.
Địa điểm: Trường Trung học cơ sở Long Hòa - Xã Long Hòa.
 
            Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện dự Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) tại các Trường trên địa bàn phụ trách (Theo Thông báo số 365-TB/HU, ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy).
 
Lưu ý:
 
 Các Thành phần dự họp phải có mặt trước 10 phút trước khi các Hội nghị, cuộc họp diễn ra.
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1596
Tuần này: 5565
Tháng này: 53329
Tổng truy cập: 2335576