Lịch làm việc tuần Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 11/9/2021 đến ngày 19/9/2021)

Độ tương phản

Từ ngày 11/09/2021 đến ngày 19/09/2021

Thứ bảy ngày 11/9/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp trực tuyến qua phần mềm Zoom (ID: 7346391588, Pass: QH1588) thống nhất một số nội dung liên quan đồ án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

MD: Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (Thông báo cho Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Dầu Tiếng cùng dự họp trực tuyến qua phần mềm Zoom); Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ, Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ hai ngày 13/9/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình tham gia Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 327-QĐ/HU, ngày 09/6/2021 của Huyện ủy Dầu Tiếng kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) đối với Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp - Nhà xe Hội trường huyện.

2. 09 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng và triển khai phương hướng trong thời gian tới.

MD: Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện (Xem chi tiết); Trưởng (hoặc Phó Trưởng) Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp - Nhà xe Hội trường huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục tham gia khóa học Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, khóa XV năm 2021 đến ngày 16/9/2021.

Chiều

1. 15 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Mời dự tại phòng họp 1 – UBND huyện: Thường trực Huyện ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện (Xem chi tiết), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Tạ Thành Phú, Lê Huy Bằng.

Mời dự tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn.

Thứ ba ngày 14/9/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp rà soát bản đồ, chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Dầu Tiếng[1].

MD: Thường trực HĐND huyện, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước; Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Tổ thẩm định phương án sản xuất 03 xanh trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Thành viên Tổ thẩm định phương án sản xuất 03 xanh trên địa bàn huyện Dầu Tiếng (Xem chi tiết), Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 15/9/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp giao ban khối Văn hóa – Xã hội 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021[2].

MD: Các ngành thuộc Khối: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện, Ban Quản lý di tích huyện; các Trường THPT: Dầu Tiếng, Thanh Tuyền, Phan Bội Châu, Long Hòa; Trường THCS – THPT Minh Hòa; Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Tạ Thành Phú, Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân dự kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) – HĐND xã Định An khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Hội trường xã Định An.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình tham gia Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 327-QĐ/HU, ngày 09/6/2021 của Huyện ủy Dầu Tiếng kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) (thông qua dự thảo Báo cáo và thống nhất kết quả kiểm tra).

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp - Nhà xe Hội trường huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giao ban khối Kinh tế 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021[3].

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Chi cục Thống kê khu vực Dầu Tiếng – Bàu Bàng, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Đội Quản lý thị trường số 3, Hạt Kiểm lâm huyện, Điện lực Dầu Tiếng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Dầu Tiếng; Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước; Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ[4], Lê Xuân Phú, Phạm Huỳnh Khương.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ năm ngày 16/9/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 9/2021 thông qua: (1) Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện quý III; phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2021; (2) Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dânvà Ban Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dầu Tiếng khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026[5].

MD: Trưởng và Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 9/2021.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 17/9/2021

Sáng

1. 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Dự nội dung 1: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch (Phối hợp chuẩn bị nội dung 1), Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười. Dự nội dung 2: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện (Chuẩn bị nội dung 2), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 1 –Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết những trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa trên địa bàn huyện.

MD: UB.MTTQVN huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phối hơp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện chuẩn bị nội dung), Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND xã Thanh Tuyền, Định Hiệp, Long Hòa, Thanh An, An Lập và thị trấn Dầu Tiếng (Lãnh đạo UBND phụ trách và Công chức địa chính); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ bảy ngày 18/9/2021

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Tạ Thành Phú trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 19/9/2021

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các thành viên dự họp, hội nghị phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Dầu Tiếng để có ý kiến.

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[4] Phối hợp với các chuyên viên thuộc Khối chuẩn bị báo cáo.

[5] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1596
Tuần này: 7925
Tháng này: 50220
Tổng truy cập: 1277662