LỊCH LÀM VIỆC TUẦN Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng

Độ tương phản

Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 08/04/2024

Thứ hai ngày 01/4/2024

Sáng

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 4/2024 chung với khối Đảng.

MD: Lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện, Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện.

ĐĐ: Sân trụ sở HĐND – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp nghe báo cáo việc xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch; Chuyển đổi số năm 2024[1].

MD: Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung), Công an huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Ban Quản lý di tích huyện, Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy; Chuyên viên Đặng Minh Chiến, Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự họp triển khai kế hoạch phân loại rác tại nguồn.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Xí nghiệp Công trình công cộng huyện; UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND và công chức phụ trách); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự họp chuẩn bị nội dung đối thoại với một số hộ dân xã Thanh An (Đường ĐT.744).

MD: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã Thanh An, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh dự họp thông qua Đề án tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện[2].

MD: UB.MTTQVN huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo (Chuẩn bị nội dung), Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Kho bạc Nhà nước huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Đặng Minh Chiến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp triển khai và thống nhất tổ chức thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 20/3/2024 của UBND huyện về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” huyện Dầu Tiếng năm 2024.

MD: Công an huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trung tâm Y tế huyện, Điện lực Dầu Tiếng, Huyện đoàn; UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND và Công an xã, thị trấn phụ trách); Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Võ Thị Lắm.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự họp giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ ven sông, ven suối trên địa bàn huyện; Giải quyết các vụ việc cụ thể liên quan tới đất đai (Thu hồi đất của các hộ dân tại ấp Bàu Dầu, xã Định An; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại ấp Chót Đồng, xã An Lập; Việc sử dụng đất của các hộ giáo viên tại Trường THPT Dầu Tiếng).

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND xã Định An, An Lập (Lãnh đạo UBND phụ trách và Công chức địa chính); UBND thị trấn Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 02/4/2024

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Định An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm còn lại của năm 2024.

MD: Theo Lịch của Huyện ủy, Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Phòng họp Đảng ủy xã Định An.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Tân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm còn lại của năm 2024.

MD: Theo Lịch của Huyện ủy, Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Phòng họp Đảng ủy xã Minh Tân.

Thứ tư ngày 03/4/2024

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 26 khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (mở rộng).

MD: Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 09 giờ 30: Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện dự họp Cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 4/2024.

MD: Công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự làm việc với Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương và Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng.

MD: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương, Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Võ Thị Lắm.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài chính báo cáo việc xây dựng dự thảo Quyết định Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Hồ Thị Lam dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy, chữa cháy năm 2023; phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

MD: Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam; Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng cháy, chữa cháy huyện Dầu Tiếng theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết); Phòng Kinh tế (Phối hợp với Công an huyện chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Nguyễn Trọng Đức, Võ Thị Lắm.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự họp về việc thành lập Bến thủy tạm giữ phương tiện vi phạm và Bến hạ thủy trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa[3].

MD: Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị.

ĐĐ: Phòng họp A – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tháp A, Tầng 3, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ năm ngày 04/4/2024

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Công an huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chuyên viên Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Huyện ủy.

MD: Nội dung 1: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng (Chuẩn bị nội dung 1).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Nội dung 1: Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân, Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng (Chuẩn bị nội dung 1).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự họp thông qua báo cáo hướng dẫn các thủ tục an táng tại nghĩa trang xã An Lập cho người dân trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một và thông qua dự thảo Quy chế Quản lý và sử dụng nghĩa địa do UBND xã quản lý (Quy chế mẫu).

MD: Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Trung tâm Y tế huyện; UBND xã An Lập, Long Tân, Thanh An, Long Hòa, Minh Tân, Minh Thạnh, Định Thành, Minh Hòa; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Ánh Tuyết trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Minh Thạnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị: (1) Tổng kết công tác An toàn giao thông năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; (2) Sơ kết thực hiện Đề án camera an ninh năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; (3) Sơ kết 03 năm thực hiện lực lượng công an bán chuyên trách.

MD: Có Thư mời riêng, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Công an huyện (Chuẩn bị nội dung[4] và Thư mời), Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Võ Thị Lắm.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Hồ Thị Lam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh dự Tọa đàm lấy ý kiến hoàn thiện Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Dương trong giai đoạn mới”.

MD: Thường trực Huyện ủy; Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Long Tân, An Lập; Thanh Tuyền; Đại diện Đảng ủy, Thường trực HĐND xã Minh Thạnh, Định Hiệp, An Lập; UB.MTTQVN xã Thanh An, Thanh Tuyền; Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Hội trường B - Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh (Tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 12h20’ để cùng đi, có xe ô tô 16 chỗ chở đi).

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự họp thông qua báo cáo tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng hạng mục Xây dựng hệ thống thoát nước bên ngoài ranh quy hoạch Cụm công nghiệp An Lập.

MD: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã An Lập, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển hạ tầng An Lập (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện mời), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự họp thông qua báo cáo tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng hạng mục Đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành.

MD: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND xã Long Tân, An Lập, Long Hòa, Thanh An, Thanh Tuyền; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện mời), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

5. 16 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự họp thông qua báo cáo tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng hạng mục Dự án Xây dựng đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành – Đức Hòa).

MD: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND xã An Lập, Thanh An, Thanh Tuyền; Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện mời), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 05/4/2024

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các quy hoạch trên địa bàn huyện.

MD: Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND thị trấn Dầu Tiếng, Thanh Tuyền, Minh Hòa, Long Hòa; UBND xã Thanh An, An Lập, Long Tân, Minh Tân, Minh Thạnh, Định An, Định Hiệp, Định Thành (Chuẩn bị nội dung được giao làm chủ đầu tư thực hiện các quy hoạch của xã); Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự họp: (1) Thông qua phim công bố Quy hoạch vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040; (2) Kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040.

MD: Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị liên quan), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp cho ý kiến về công tác phát triển đảng viên năm 2024.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự họp nghe báo cáo công tác giải quyết đơn thư của công dân.

MD: Ban Tiếp Công dân huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND các xã, thị trấn (Giao Ban Tiếp Công dân huyện thông báo); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 16 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự họp nghe báo cáo việc hạ tải trọng khai thác các tuyến đường huyện quản lý.

MD: Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung), Công an huyện, Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 06/4/2024

1. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự tiếp, làm việc và đi tham quan mô hình thực tế cùng Đoàn công tác của UBND huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đến học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025[5].

MD: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Phối hợp với đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung), Hội Nông dân huyện, Phòng Kinh tế, Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Đặng Minh Chiến.

ĐĐ: Có Chương trình riêng.

2. 16 giờ 30: Các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp mặt, liên hoan với Đoàn công tác của UBND huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đến học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

MD: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Phối hợp với đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung), Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế huyện; UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện và Nhà ăn UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Nguyễn Trọng Đức trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 07/4/2024

1. 07 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự ăn sáng, chia tay Đoàn công tác của UBND huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đến học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

MD: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Phối hợp với đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung), Hội Nông dân huyện, Phòng Kinh tế, Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Đặng Minh Chiến.

ĐĐ: Nhà ăn UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Võ Thị Lắm trực cơ quan.

Thứ hai ngày 08/4/2024

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp triển khai phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

MD: Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung); Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Đặng Minh Chiến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác hoạt động Chuyển đổi số, Đề án 06 và Bộ Chỉ số 766 năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

MD: Bí thư Huyện ủy, UB.MTTQVN huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Nội vụ (Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện, Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện chuẩn bị nội dung); Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Trung tâm Viễn thông Dầu Tiếng, Chi nhánh Viettel Dầu Tiếng, Bưu điện huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Dầu Tiếng; Tổ đánh giá Bộ Chỉ số 766 huyện; các xã, thị trấn (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và công chức phụ trách); Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy; Chuyên viên Lê Huy Bằng, Đặng Minh Chiến, Võ Thị Lắm.

ĐĐ: Hội trường huyện.

 

 (Lịch này thay thư mời họp. Tài liệu các cuộc họp, hội nghị được đăng tải trên phần mềm Ecabinet hoặc đăng tải sử dụng quét mã QR, không sử dụng văn bản giấy. Các thành phần dự họp phải có mặt trước 05 phút trước khi các hội nghị, cuộc họp diễn ra. Các ngành, địa phương nghiên cứu trước nội dung dự họp để cử người dự họp đảm bảo đúng thành phần, đúng lĩnh vực được phân công phụ trách để có báo cáo, giải trình khi được Chủ trì yêu cầu)./.

 

[1] Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung tham luận tại cuộc họp: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Các thủ tục về đất đai khi thực hiện kêu gọi đầu tư phát triển du lịch), Ban Quản lý di tích huyện (Việc khai thác các di tích lịch sử được giao quản lý trong hoạt động du lịch); UBND xã Định An, Định Thành (Tình hình quản lý, phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn xã).

[2] Tài liệu được đăng tải trên phần mềm Ecabinet, các thành viên dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu và nghiên cứu trước tài liệu họp.

[3] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[4] Hình thức tổ chức Hội nghị ngoài thông qua Báo cáo trung tâm tóm tắt, còn phải có các nội dung tham luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

[5] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1255
Tuần này: 4125
Tháng này: 36100
Tổng truy cập: 3494137