Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 29/11/2020 đến ngày 07/12/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 29/11/2020 đến ngày 07/12/2020

Chủ nhật ngày 29/11/2020

1. 09 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Nội vụ dự Thánh lễ tạ ơn tại Giáo xứ Dầu Tiếng.

ĐĐ: Giáo xứ Dầu Tiếng.

Thứ hai ngày 30/11/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh đóng góp ý kiến cho các nội dung trình kỳ họp thứ 17 – HĐND tỉnh khóa IX (Cả ngày).

ĐĐ: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương (Số 28, Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, 6, 7, 9, 10, 12 - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021[1].

MD: Thường trực HĐND huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Y tế huyện, Điện lực Dầu Tiếng, Trung tâm Viễn thông Dầu Tiếng; UBND xã Thanh An, Định An, Thanh Tuyền và thị trấn Dầu Tiếng; Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Xuân Phú, Trần Văn Khiêm.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Lễ động thổ Trung tâm hành chính và Nhà công vụ huyện Bàu Bàng[2].

ĐĐ: Tại khu đất gần Hội trường huyện Bàu Bàng.

Chiều

1. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia Đoàn phúc tra Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, công tác Tuyên giáo, công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2020 tại thị trấn Dầu Tiếng.

ĐĐ: UBND thị trấn Dầu Tiếng.

2. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự kiểm tra công tác chuẩn bị bảo đảm cho khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Y tế huyện.

Thứ ba ngày 01/12/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp thông qua phương án thiết kế xin chủ trương đầu tư và thống nhất vị trí đất xây dựng công trình Nhà Văn hóa xã An Lập.

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Chủ tịch UBND xã An Lập (Chuẩn bị nội dung vị trí đất xây dựng công trình Nhà Văn hóa xã), Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng tham gia Đoàn kiểm tra của Công an tỉnh kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

ĐĐ: Công an huyện.

3. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự kiểm tra hồ sơ, quy trình đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển viên chức quản lý ngành giáo dục năm học 2020 – 2021.

MD: Trưởng Phòng Nội vụ (Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung), Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Y tế dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS.

ĐĐ: Phòng họp trực tuyến của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương (Tầng 20, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

5. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự họp triển khai thực hiện một số nội dung có liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Xí nghiệp Công trình công cộng.

ĐĐ: Phòng họp B - Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp: (1) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục cưỡng chế xử lý dứt điểm vụ việc dòng họ Mai tại xã Định An; (2) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi đất 07 hộ giáo viên Trường THPT Dầu Tiếng.

MD: Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung 2), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung 1), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã Định An và thị trấn Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 02/12/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với nhân dân liên quan đến các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và việc triển khai thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Bình Dương.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị (02 đơn vị phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng HĐND – UBND huyện chuẩn bị nội dung); 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp UBND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng và Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện khoán quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ Núi Cậu - Dầu Tiếng của Công ty TNHH Bích Hương.

MD: Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2020[2].

MD: Phòng Nội vụ (Lãnh đạo và công chức phụ trách); UBND các xã, thị trấn; Tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Phòng Nội vụ thông báo mời).

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp thông qua: (1) Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp – nông dân – nông thôn; (2) Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2021 – 2025.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung 1), Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung 2), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chi cục Thống kê huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 03/12/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 6 khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (mở rộng).

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh đi khảo sát tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, 6, 7, 9, 10, 12 - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Thường trực HĐND, UBND các Thanh An, Long Hòa, Định An và thị trấn Dầu Tiếng, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Có chương trình riêng (Tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 13h30’ để cùng đi).

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Khai mạc Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Phòng Tư pháp (Chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Thứ sáu ngày 04/12/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự chấm thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2020.

ĐĐ: Hội trường khối Nội chính (Khối Phòng Nội vụ).

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp các Đoàn phúc tra Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, công tác Tuyên giáo, công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2020.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Khai mạc Hội nghị tổ chức quán triệt, triển khai, tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết, Thành viên HĐNVQS, Thành viên HĐPBGDPL), Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung), Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị dự Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

MD: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện lấy ý kiến đóng góp bản kiểm điểm cá nhân năm 2020 của Lãnh đạo UBND huyện

MD: Các Ủy viên UBND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 05/12/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị nghe các sở, ngành báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị.

MD: Trưởng Công an huyện.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3. 08 giờ 00: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự đánh giá cán bộ, công chức; kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng đảng viên năm 2020.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Đảng viên Chi bộ, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện (Trừ các cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý).

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 06/12/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Huy Bằng trực cơ quan.

Thứ hai ngày 07/12/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện, tuyên truyền viên pháp luật ở các xã, thị trấn.

MD: Có thư mời riêng, Phòng Tư pháp (Chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp Thường trực HĐND huyện lấy ý kiến đóng góp bản kiểm điểm cá nhân năm 2020.

MD: Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[2] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2883
Tuần này: 9220
Tháng này: 40141
Tổng truy cập: 830898