Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 16/11/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 16/11/2020

Thứ hai ngày 09/11/2020

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết những trường hợp vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

MD: Thành viên Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết những trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa trên địa bàn huyện Dầu Tiếng (Xem chi tiết), Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung); UBND xã Thanh An, Thanh Tuyền, Định Hiệp, Long Hòa, Minh Thạnh và thị trấn Dầu Tiếng (Lãnh đạo UBND phụ trách và công chức địa chính); Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 10/11/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Hội đồng thi đua – khen thưởng huyện xét khen thưởng tổng kết 10 năm Chương trình phát triển Thanh niên giai đoạn 2011 – 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

MD: Thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng huyện (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự hội ý Thường trực Huyện ủy về công tác cán bộ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Lễ công bố sách xanh tỉnh Bình Dương năm 2020.

ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị tổng kết các Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013 - 2020 và các Chương trình bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020[1].

MD: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND các xã, thị trấn; Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện thông qua Quyết định các loại danh sách sau xét duyệt chất lượng Chính trị, chính sách hai cấp, dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng khám, thành viên đoàn khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2021.

MD: Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện (Xem chi tiết), Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ tư ngày 11/11/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị liên tịch thông qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 (thường lệ cuối năm 2020) – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: UB.MTTQVN huyện (Chuẩn bị nội dung), Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Điện lực Dầu Tiếng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường nghe báo cáo tình hình vướng mắc về đất của Công ty TNHH MTV Thương mại Phú Cường Thịnh, Công ty Vietswan; tình hìnhgiải quyết vụ việc chồng lấn quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Kim Tuyết (xã Minh Tân) với đất Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương bàn phương án, giải pháp thực hiện thu hồi tiền cho ngân sách Nhà nước[3].

MD: Sở Tài chính, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chi cục Thi hành án dân sự huyện (Chuẩn bị nội dung), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện.

ĐĐ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Công an huyện tham gia Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình, kết quả hoạt động của các lực lượng trị an ở cơ sở trên địa bàn huyện Dầu Tiếng tại xã Thanh An, Định Thành và thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Ban Chỉ huy Quân sự huyện; UBND xã Thanh An, Định Thành và thị trấn Dầu Tiếng (Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự và Trưởng Công an).

ĐĐ: UBND xã Thanh An, Định Thành và thị trấn Dầu Tiếng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 11/2020.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự hội ý công tác nghe báo cáo tình hình thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để chuẩn bị cho cuộc họp UBND huyện cuối năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Tạ Thành Phú; Chuyên viên Tiếp công dân, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 12/11/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 25 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND tỉnh khóa IX: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND tỉnh ngày 30/11/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát của HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện lời hứa và kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh[4].

MD: Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Yến Nhi, Tạ Thành Phú; Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Bích Vân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định An.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện (hình thức trực tuyến): (1) Thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; (2) Chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện[5].

MD tại phòng họp 1 – UBND huyện: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, các Ủy viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Huyện đoàn, Phòng Kinh tế, Thanh tra huyện, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Xí nghiệp Công trình công cộng, Hạt Kiểm lâm, Đội Quản lý thị trường số 3, Điện lực Dầu Tiếng, Bảo hiểm Xã hội huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Công nghệ thông tin.

MD tại phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn: Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND (Chủ tịch), UB.MTTQVN và các đoàn thể các xã, thị trấn; Ban Chỉ huy Quân sự, Công an và công chức phụ trách các lĩnh vực liên quan của UBND các xã, thị trấn (UBND xã, thị trấn mời).

Thứ sáu ngày 13/11/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2020 (hình thức trực tuyến): Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh năm 2020; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 2020); Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2021; Báo cáo tình hình và kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2021; Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020[6].

MD: Thường trực HĐND huyện, các Ủy viên UBND huyện, Phòng Kinh tế, Thanh tra huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chi cục Thống kê huyện, Trung tâm Y tế huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi; Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị tiếp xúc và đối thoại với hộ nghèo năm 2020 tại xã Minh Hòa.

MD: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung và Thư mời), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Minh Hòa.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”[7].

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Trụ sở Hội Khuyến học tỉnh (Số 26, Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

4. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội thảo khoa học quốc tế viễn cảnh Đông Nam bộ lần 2 - 2020.

ĐĐ: Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp UBND tỉnh làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan để giải quyết một số vấn đề trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

MD: Trưởng Công an huyện.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị tiếp xúc và đối thoại với hộ nghèo năm 2020 tại xã Long Tân.

MD: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung và Thư mời), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập công động xã Long Tân.

Thứ bảy ngày 14/11/2020

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020.

ĐĐ: Nhà Văn hóa ấp Tân Hòa, xã Long Hòa.

2. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Xuân Phú trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 15/11/2020

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ trực cơ quan.

Thứ hai ngày 16/11/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 14 (thường lệ cuối năm 2020) – HĐND huyện khóa IV: (1) Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách huyện năm 2020; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2021; (2) Báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021; (3) Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; (4) Dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; (5) Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; (6) Báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; (7) Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; (8) Báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021; (9) Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020[8].

MD tại phòng họp 1 – UBND huyện: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, các Ủy viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Huyện đoàn, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung 1, 2, 3, 4), Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung 5, 6), Công an huyện (Chuẩn bị nội dung 7), Phòng Giáo dục và Đào tạo (Chuẩn bị nội dung 8), Văn phòng HĐND – UBND huyện (Chuẩn bị nội dung 9), Phòng Kinh tế, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Quý, Tạ Thành Phú, Lê Xuân Phú; Chuyên viên Tiếp công dân, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

MD tại phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn: Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND (Chủ tịch), UB.MTTQVN và các đoàn thể các xã, thị trấn; Ban Chỉ huy Quân sự, Công an và công chức phụ trách các lĩnh vực liên quan của UBND các xã, thị trấn (UBND xã, thị trấn mời).

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[3] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[4] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[5] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu; đặc biệt là tiến độ thực hiện các Thông báo kết luận tại các cuộc họp UBND huyện những tháng trước đã chỉ đạo, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

[6] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[7] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[8] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 81
Tuần này: 9312
Tháng này: 40233
Tổng truy cập: 830990