Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020

Thứ hai ngày 13/7/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ đón nhận trường Đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và tổng kết năm học 2019 – 2020 của Trưởng Tiểu học An Lập.

MD: Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Trường Tiểu học An Lập.

Chiều

1. 14 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp liên tịch thông qua Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khóa IV[1].

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Trưởng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Công an huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Điện lực Dầu Tiếng, Trung tâm Viễn thông Dầu Tiếng, Viettel Dầu Tiếng; UBND các xã, thị trấn; Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe thông qua Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, 6, 7, 9 - HĐND huyện[2].

MD: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Trưởng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 14/7/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị Đảng ủy quân sự ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kỳ họp thứ Mười – HĐND xã An Lập khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường UBND xã An Lập.

3. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp mặt ôn lại truyền thống 70 năm của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2020).

ĐĐ: Bia tưởng niệm và Đền Thanh niên xung phong, xã Thanh An.

Thứ tư ngày 15/7/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua phương án thiết kế công trình Hội trường của Trung tâm Văn hóa Thể thao – Học tập cộng đồng các xã Định Hiệp, Minh Thạnh, Định Thành, An Lập; các phòng chức năng của Trung tâm Văn hóa Thể thao – Học tập cộng đồng các xã Minh Tân, Thanh Tuyền, Định Hiệp, Long Hòa, Định An, An Lập.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn); UBND xã Minh Tân, Thanh Tuyền, Định Hiệp, Long Hòa, Định An, An Lập, Minh Thạnh, Định Thành; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thống nhất vị trí xây dựng công trình Hội trường của Trung tâm Văn hóa Thể thao – Học tập cộng đồng xã An Lập; các phòng chức năng của Trung tâm Văn hóa Thể thao – Học tập cộng đồng các xã Long Hòa, Định An, An Lập.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện; UBND xã Long Hòa, Định An, An Lập (Chuẩn bị nội dung vị trí đất xây dựng); Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kỳ họp thứ 11 – HĐND xã Minh Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Minh Tân.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, dân tộc huyện 6 tháng đầu năm 2020.

MD: Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 12 (thường lệ giữa năm 2020) – HĐND huyện.

MD: Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Lê Văn Quý, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị triển khai Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

4. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa cao su Dầu Tiếng.

ĐĐ: Hội trường Bệnh viện Đa khoa cao su Dầu Tiếng.

Thứ năm ngày 16/7/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kỳ họp thứ 15 (thường lệ giữa năm 2020) – HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (02 ngày).

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy, Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Lê Xuân Phú, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 6 tháng đầu năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020[3].

MD: Thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Xem chi tiết), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Lê Hữu Dũng trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Thanh Tuyền.

Thứ sáu ngày 17/7/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tiếp tục dự kỳ họp thứ 15 (thường lệ giữa năm 2020) – HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy, Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-TLĐ về “Công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”, tổng kết trao giải cuộc thi ảnh “Nét đẹp tháng 3” Công đoàn Bình Dương.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Lễ Khai mạc Hè năm 2020.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo các hoạt động Thanh thiếu nhi huyện (Xem chi tiết), Huyện đoàn (Chuẩn bị nội dung); Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt đông Thanh thiếu nhi các xã, thị trấn; Bí thư Đoàn thanh niên các xã, thị trấn; Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Trường Tiểu học Dầu Tiếng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 7 năm 2020.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 16 giờ 00: Các Phó Chủ tịch UBND huyện dự tiếp đoàn cựu chiến binh quân đoàn 16 về thăm chiến trường xưa.

ĐĐ: Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ bảy ngày 18/7/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Tạ Thành Phú trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 19/7/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các ngành, địa phương gửi báo cáo tình hình hoạt động tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 về Văn phòng HĐND – UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện trước ngày 13/7/2020. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1196
Tuần này: 2974
Tháng này: 1196
Tổng truy cập: 837285