Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019

Thứ hai ngày 28/10/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thị xã Dĩ An năm 2019.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa thị xã Dĩ An.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp công bố việc kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt đối với ông Hồ Văn Thông.

MD: Thành viên Tổ cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Hồ Văn Thông (Xem chi tiết), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện (Lãnh đạo và nhân viên đo đạc), UBND xã Định Thành (Chủ tịch UBND và công chức địa chính), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: UBND xã Định Thành.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

MD: Thành viên Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh theo Quyết định số 2149-QĐ/HU ngày 13/8/2019 (Xem chi tiết), Quyết định số 2222-QĐ/HU ngày 11/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Xem chi tiết), Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

Thứ ba ngày 29/10/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp và làm việc với Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung của huyện), Phòng Tài chính – Kế hoạch; UBND xã Định Thành, Long Tân, Minh Thạnh (Chuẩn bị nội dung báo cáo của xã. Mời dự: Đảng ủy, Thường trực HĐND – UBND, UB.MTTQVN, Ban Pháp chế HĐND xã); Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi khảo sát xử lý vị trí lắp đặt cống ngang công trình đường Ngô Quyền, thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện (Mời đơn vị tư vấn thiết kế), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND thị trấn Dầu Tiếng.

ĐĐ: Đường Ngô Quyền, thị trấn Dầu Tiếng.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị trực tuyến triển khai Luật An ninh mạng.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

4. 08 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

MD: Chuyên viên Lê Huy Bằng, Trần Văn Khiêm, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2019 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung: Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 năm 2019, Chương trình làm việc tháng 11/2019 của UBND tỉnh; Báo cáo tổng kết Chương trình số 22-CTr/TU ngày 15/8/2016 của Tỉnh ủy về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân”; triển khai hệ thống đường dây nóng tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

MD: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện, Công an huyện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Chi cục Thống kê huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Lê Văn Quý, Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thống nhất thời gian di dời các trại chăn nuôi, nhà xưởng xây dựng trên đất rừng phòng hộ núi Cậu – Dầu Tiếng.

MD: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Hội trường Ban Quản lý Rừng phòng hộ núi Cậu Dầu Tiếng.

Thứ tư ngày 30/10/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyên đi giám sát thực tế về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động của bến thủy nội địa và các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng (cát) trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Công an huyện, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Đội Quản lý thị trường số 3, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Có chương trình riêng (Thành viên Đoàn tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 07h30’ để cùng đi).

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Trung tâm Hòa giải – Đối thoại tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về vụ việc của bà Phạm Thị Xuân, thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung).

ĐĐ: Trung tâm Hòa giải – Đối thoại tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (Số 559 đại lộ Bình Dương, phương Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Sơ kết công tác triển khai thực hiện Bảo hiểm Y tế toàn dân 9 tháng đầu năm 2019.

MD: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm y tế huyện (Xem chi tiết), Phòng Y tế (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND và công chức phụ trách công tác BHYT); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 9 tháng đầu năm 2019.

MD: Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Xem chi tiết), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Chuẩn bị nội dung); Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

MD: Thường trực HĐND huyện, Thành viên UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Y tế huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp góp ý dự thảo Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về đất đai qua 03 năm thực hiện Luật Tố tụng hành chính.

ĐĐ: Hội trường B – Chi cục Quản lý đất đai (Tầng 7, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ năm ngày 31/10/2019

Sáng

1. 06 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tham quan diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Bắc Tân Uyên.

MD: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự và Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Bắc Tân Uyên.

2. 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp định giá tài sản theo sự thỏa thuận giá trị tài sản bị kê biên giữa Chủ tịch UBND huyện với cá nhân bị cưỡng chế là ông Hồ Văn Thông.

MD: Thành viên Tổ cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Hồ Văn Thông (Xem chi tiết), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện (Lãnh đạo và nhân viên đo đạc), UBND xã Định Thành (Chủ tịch UBND và công chức địa chính), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: UBND xã Định Thành.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập thị xã Bình Long (01/11/2009 - 01/11/2019)[1].

MD: Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Tượng đài Kim Đồng - thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

5. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Hội nghị kết nối cung cầu mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản tỉnh Bình Dương năm 2019.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

6. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp xử lý các vấn đề liên quan đến khu đất quốc phòng sân bay Dầu Tiếng.

MD: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Định An, thị trấn Dầu Tiếng.

ĐĐ: Hội trường A – Chi cục Quản lý đất đai (Tầng 7, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

7. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Hà Duy Lợi trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân thị trấn Dầu Tiếng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ và phương án quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền.

MD: Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn); UBND xã Thanh Tuyền (Mời dự: Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND xã; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể xã; Ban Lãnh đạo các ấp; đại diện những người có uy tín trong cộng đồng dân cư); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

Thứ sáu ngày 01/11/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự kỳ họp thứ 11 (bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX.

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên tham gia Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyên giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động của bến thủy nội địa và các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng (cát) trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Công an huyện, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Đội Quản lý thị trường số 3; Thường trực HĐND các xã, thị trấn; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 10 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 10/2019.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ kỷ niệm 10 năm ngày đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản (01/11/2009 – 01/11/2019) và đón nhận Huận chương Lao động hạng Nhì.

ĐĐ: Hội trường UBND huyện Hớn Quản.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng thông qua chứng thư giá đất bồi thường 04 công trình: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa (lần 3); cống thoát nước ngoài ranh Cụm công nghiệp An Lập; đường ĐH721; Xây dựng đường VS1, VS2.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung với mời đơn vị tư vấn), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, Long Hòa, An Lập, Thanh Tuyền; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ bảy ngày 02/11/2019

1. 05 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia với Đoàn của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đi giao lưu, học tập kinh nghiệm tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

MD: Có thư mời riêng, Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An (Đoàn đi tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 05 giờ để bắt đầu đi).

2. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 03/11/2019

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Kinh tế trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp)./.

 

[1] Trang phục: Nam: áo sơ mi trắng, đeo cà vạt; Nữ: bộ áo dài truyền thống.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1657
Tuần này: 8114
Tháng này: 5301
Tổng truy cập: 702589