Lịch làm việc tuần 28 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (Từ ngày 08/7/2019 đến 12/7/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 08/07/2019 đến ngày 12/07/2019

Thứ hai 08/7

 

Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy đi bồi dưỡng ngắn hạn theo Đề án 165 tại Australia (từ  ngày 01/7/2019 đến ngày 12/7/2019).

Thứ ba 09/7

8g00:

   Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tỉnh Bình Dương.

Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

     Thứ tư 10/7

 

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

    Thứ năm 11/7

13g30:

  Họp Thường trực Huyện ủy bàn giao nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Mời dự: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

14g00:

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo làm việc với đoàn Tổ công tác cán bộ nữ khảo sát kết quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ nhiệm kỳ 2015-2020; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ chuẩn bị tham gia cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

(Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy.

 

Nội dung 2: Dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

(Văn phòng HĐND - UBND Huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: - Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND Huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện.

 

Nội dung 3: Bổ sung nhân sự Ủy viên UBND Huyện.

 

Nội dung 4: Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh các trường hợp dự thi công chức khối Đảng, Đoàn thể năm 2019.

(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 3,4).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

    Thứ sáu 12/7

7g30:

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Thành phần: Theo Thông báo số 541-TB/HU, ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy (xem chi tiết).

Địa điểm: Nhà Văn hóa - xã Long Hòa.

Lịch làm việc này thay thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Hiền

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 176
Tuần này: 4753
Tháng này: 14210
Tổng truy cập: 202083