Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 17/09/2021

  Thứ hai - 13/9

8g00:
 Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).
Thành phần: - Thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 327-QĐ/HU, ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Chi bộ Tài nguyên - Môi trường: Thành phần dự theo Kế hoạch (kèm theo Quyết định số 327-QĐ/HU, ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy).
Địa điểm: Phòng họp Nhà xe - Hội trường Huyện.
 
15g00:
 
 Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện và đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
  Thứ ba - 14/9
8g00:
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2021.
Địa điểm: Hội trường Huyện.
 
13g30:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền đồng chí Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021.
Địa điểm: Phòng họp Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.
  Thứ tư - 15/9
14g00:
 Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự nghe thông qua dự thảo Báo cáo và thống nhất kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).
 
Thành phần: - Thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 327-QĐ/HU, ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy;
Địa điểm: Phòng họp Nhà xe - Hội trường Huyện.
  Thứ năm - 16/9
8g00:
 Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện dự họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện huyện tháng 9/2021 thông qua: (1) Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện quý III; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021; (2) Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dầu Tiếng khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Ủy ban nhân dân Huyện.
  Thứ sáu - 17/9
8g00:
 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:
Nội dung 1: Chương trình thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU, ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy về tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại giai đoạn 2021- 2025, định hướng 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Huyện (lần 2).
Mời dự: - Đồng chí Nguyễn Văn Bình, HUV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện;
- Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, HUV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện;
- Đồng chí Trưởng: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Văn phòng HĐND - UBND Huyện.
 
 
Nội dung 2: Nghe báo cáo một số nội dung trọng tâm về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện sau giãn cách xã hội.
                (Ủy ban nhân dân Huyện chuẩn bị nội dung 1,2)
Mời dự: - Đồng chí Nguyễn Văn Bình, HUV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND Huyện.
 
 
Nội dung 3: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung).
               (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.
 
 
Nội dung 4: Kế hoạch thực hiện Chương trình số 43-CTr/TU, ngày 25/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
 
              (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
Lưu ý:
 
- Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quản lý các vùng xanh theo địa bàn được phân công.
- Các cuộc họp, hội nghị phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện.
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1461
Tuần này: 7790
Tháng này: 50085
Tổng truy cập: 1277527