Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

  Thứ hai - 23/11

9g30:
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp cho ý kiến về việc thành lập Nhà Thiếu nhi Huyện.
Mời dự: - Đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Tài chính và                     Kế hoạch, Phòng Nội vụ Huyện;
      - Đồng chí Bí thư Huyện Đoàn;
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.
 
14g00:
 
 Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ khối Đảng định kỳ.
Cùng dự: Tất cả đảng viên Khối Đảng.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
  Thứ ba - 24/11
7g30:
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, công tác Tuyên giáo, công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2020 tại xã Minh Thạnh (7g30); Minh Hòa (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 137-QĐ/HU, ngày 03/11/2020 của Ban                           Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Ủy ban nhân dân xã: Minh Thạnh, Minh Hòa.
 
7g30:
 
 Đồng chí Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, công tác Tuyên giáo, công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2020 tại xã Long Hòa (7g30); Long Tân (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 137-QĐ/HU, ngày 03/11/2020 của Ban                           Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Ủy ban nhân dân xã: Long Hòa, Long Tân.
 
7g30:
 
 Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Huyện chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, công tác Tuyên giáo, công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2020 tại Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự (7g30); Quản lý Đô thị, Ban Quản lý Dự án - đầu tư và xây dựng Huyện (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 137-QĐ/HU, ngày 03/11/2020 của Ban                           Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.
 
7g30:
 
 Đồng chí Trà Văn Dân, UVTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, công tác Tuyên giáo, công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2020 tại Chi bộ Giáo dục, Trạm Thú y, Hạt Kiểm lâm (7g30); Ngân hàng, Bưu điện (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 137-QĐ/HU, ngày 03/11/2020 của Ban                           Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
  Thứ - 25/11
7g30:
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, công tác Tuyên giáo, công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2020 tại xã Minh Tân (7g30); Định An (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 137-QĐ/HU, ngày 03/11/2020 của Ban                           Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Ủy ban nhân dân xã: Minh Tân, Định An.
 
7g30:
 
 Đồng chí Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, công tác Tuyên giáo, công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2020 tại xã Thanh Tuyền (7g30); Thanh An (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 137-QĐ/HU, ngày 03/11/2020 của Ban                           Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Ủy ban nhân dân xã: Thanh Tuyền, Thanh An.
 
7g30:
 
 Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Huyện chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, công tác Tuyên giáo, công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2020 tại Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND, Bảo hiểm Xã hội, Lao động TBXH (7g30); Trung tâm Y tế, Phòng Y tế (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 137-QĐ/HU, ngày 03/11/2020 của Ban                           Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.
 
7g30:
 
 Đồng chí Trà Văn Dân, UVTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, công tác Tuyên giáo, công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2020 tại Chi bộ Trường THPT Dầu Tiếng, Trường THPT Long Hòa, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (7g30); Trường THCS - THPT Minh Hòa, Trường THPT Thanh Tuyền (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 137-QĐ/HU, ngày 03/11/2020 của Ban                           Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
  Thứ năm - 26/11
7g30:
 Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy trực tiếp công dân.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân - UBND Huyện.
 
7g30:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, công tác Tuyên giáo, công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2020 tại xã Định Thành (7g30); Thị trấn Dầu Tiếng (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 137-QĐ/HU, ngày 03/11/2020 của Ban                           Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Ủy ban nhân dân: xã Định Thành, Thị trấn Dầu Tiếng.
 
7g30:
 
 Đồng chí Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, công tác Tuyên giáo, công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2020 tại xã An Lập (7g30); Định Hiệp (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 137-QĐ/HU, ngày 03/11/2020 của Ban                           Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Ủy ban nhân dân xã: An Lập, Định Hiệp.
 
7g30:
 
 Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Huyện chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, công tác Tuyên giáo, công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2020 tại Chi bộ tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kho bạc (7g30); Văn hóa thông tin - thể thao và Đài Truyền thanh, Xí nghiệp CTCC (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 137-QĐ/HU, ngày 03/11/2020 của Ban                           Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.
 
7g30:
 
 Đồng chí Trà Văn Dân, UVTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, công tác Tuyên giáo, công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2020 tại Chi bộ Phòng Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp (7g30); Khối Đoàn thể, Khối Đảng (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 137-QĐ/HU, ngày 03/11/2020 của Ban                           Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
13g30:
 
 Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 tại Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Viện kiểm sát nhân dân Huyện.
  Thứ sáu - 27/11
8g00:
 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:
 
Nội dung 1: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm                         2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
      (Ủy ban nhân dân Huyện chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Các đồng chí phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.
 
9g00:
 
 Nội dung 2: Báo cáo công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2020;                                phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 
9g45:
 
 Nội dung 3: Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban                          Chấp hành Đảng bộ Huyện.
 
10g30:
 
 Nội dung 4: Chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành                           Đảng bộ Huyện năm 2021.
      (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung 2,3,4)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.
 
11g00:
 
 Nội dung 5: Kế hoạch phúc tra đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và                        đảng viên năm 2020.
      (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
14g00:
 
 Tiếp tục họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:
Nội dung 6: Tờ trình về việc tổ chức kỳ họp thứ 14 (thường lệ cuối năm                           2020) - HĐND Huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
        (Hội đồng nhân dân Huyện chuẩn bị nội dung)
 
 
Nội dung 7: Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách huyện năm                       2020; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện                         năm 2021.
 
 
Nội dung 8: Báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư công năm 2020 và                        kế hoạch đầu tư công năm 2021.
 
 
Nội dung 9: Dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -                              2025.
     (Ủy ban nhân dân Huyện chuẩn bị nội dung 7,8,9)
Mời dự: - Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huyện;
      - Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND Huyện (nội                    dung: 1,6,7,8,9)
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
  Thứ bảy - 28/11
7g30:
 Đồng chí Nguyễn Văn Bình, HUV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 tại Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường                  xuyên Huyện.
  Thứ hai - 30/11
7g30:
 Đồng chí Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, công tác Tuyên giáo, công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2020 tại Đảng ủy Quân sự, Công an, Chi bộ Phòng Kinh tế.
Thành phần: Theo Quyết định số 137-QĐ/HU, ngày 03/11/2020 của Ban                           Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
Ghi chú:
 
 Các đơn vị, cơ quan tham gia dự họp, hội nghị phải đảm bảo đúng thời gian, thành phần theo Lịch làm việc của Huyện ủy.
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2879
Tuần này: 9216
Tháng này: 40137
Tổng truy cập: 830894