Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 18/09/2020

  Thứ hai - 14/9

 
Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện đi công tác cơ sở (Có Chương trình riêng).
Cùng dự: Đồng chí Hoàng Văn Tấn, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy.
 
8g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển thể dục, thể thao.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Huyện.
  Thứ ba - 15/9
8g00:
 Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Huyện chủ trì trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức.
                   (Phòng Nội vụ Huyện chuẩn bị nội dung và thư mời)
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ                             Huyện.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
8g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
 
8g30:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 kiện toàn nhân sự chủ chốt.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Khối Đoàn thể Huyện.
  Thứ tư - 16/9
8g00:
 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:
Nội dung 1: Quyết định thành lập Đoàn và Kế hoạch giám sát việc thực                            hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường                       bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các                           quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
               (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
 
 
Nội dung 2: Thông qua tờ trình tổ chức kỳ họp thứ 13 (chuyên đề); Kế hoạch                      tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND Huyện khóa IV,                              nhiệm kỳ 2016 - 2021.
                (Văn phòng HĐND - UBND Huyện chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND Huyện.
 
 
Nội dung 3: Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW,                       ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kết luận số 114-                         KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương.
                (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy.
 
 
Nội dung 4: Công tác cán bộ.
 
 
Nội dung 5: Thông qua hồ sơ phát triển Đảng.
               (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 4,5)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
  Thứ năm - 17/9
8g00:
 Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy dự họp thông qua kế hoạch tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Dương 05 năm (2015 - 2020)
Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND Huyện.
 
10g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bảo hiểm xã hội Huyện.
Địa điểm: Bảo hiểm xã hội Huyện.
 
14g00:
 
 Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy dự họp thông qua phương án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040.
Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND Huyện.
  Thứ sáu - 18/9
9g00:
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2023 kiện toàn nhân sự chủ chốt.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Khối Đoàn thể Huyện.
 
8g00:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền đồng chí Nguyễn Minh Châu, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Dương.
Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy Thủ Dầu Một (Đường Bạch Đằng,                               phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một).
 
8g00:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền đồng chí Thái Văn Nghĩa, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 9/2020.
Thành phần: - Báo cáo viên hệ Đảng (Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời);
                      - Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ                                 quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
  Thứ hai - 21/9
8g00:
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo Hội nghị hiệp thương chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Mời dự: - Đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện ủy;
              - Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, UVTV, Trưởng Ban Dân vận                    Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Khối Đoàn thể Huyện.
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 376
Tuần này: 376
Tháng này: 30548
Tổng truy cập: 612024