Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 07/08/2020

  Thứ hai - 03/8

7g25:
 Thường trực Huyện ủy dự chào cờ.
Thành phần: Tất cả cán bộ, công chức khối Đảng.
Địa điểm: Sân trụ sở Huyện ủy.
 
8g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy gặp gỡ Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương lần thứ XXII (Huyện Đoàn chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Nhà Thiếu nhi Huyện.
 
8g30:
 
 Thường trực Huyện ủy hội ý.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Minh Châu, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.
  Thứ ba - 04/8
8g00:
 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:
Nội dung 1: Công bố Quyết định về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ,                     Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư                       Huyện ủy Dầu Tiếng khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
                 (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
 
Nội dung 2: Cho ý kiến Dự thảo Báo cáo tham luận của Huyện ủy Dầu                           Tiếng: “Việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong                     xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua; phương hướng,                         nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025” trình bày tại Đại hội                          Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
                 (Văn phòng HĐND - UBND Huyện chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND Huyện.
 
Nội dung 3: Thông qua Dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban                      Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
                  (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.
 
Nội dung 4: Phân công nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành                      Đảng bộ Huyện khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Nội dung 5: Kế hoạch rà soát, kiện toàn nhân sự các cơ quan, phòng ban,                          đoàn thể Huyện và các chi, đảng bộ cơ sở sau Đại hội.
 
Nội dung 6: Thông qua hồ sơ phát triển Đảng.
                  (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 4,5,6)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
  Thứ tư - 05/8
8g00:
 
 
 
 
 Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Định An.
Thành phần: - Nguyễn Minh Châu, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.
                       - Ban Thường vụ Đảng ủy xã Định An.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
14g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bình Dương.
Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.
  Thứ năm - 06/8
14g00:
 Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Tỉnh và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 41, khóa X thực hiện Quy trình giới thiệu nhân sự cơ cấu mới cấp ủy Tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  Thứ sáu - 07/8
 
Thường trực Huyện ủy đi công tác cơ sở.
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 203
Tuần này: 4088
Tháng này: 5765
Tổng truy cập: 536938