Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 19/06/2020

  Thứ hai - 15/6

8g00:
 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban                           Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
 
13g30:
 
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (phiên trù bị).
Cùng dự: - Đ/c Nguyễn Minh Châu, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;
        - Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.
  Thứ ba - 16/6
7g30:
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy tiếp tục dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (phiên chính thức) (02 ngày, từ ngày 16 - 17/6).
Cùng dự: - Đ/c Nguyễn Minh Châu, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;
        - Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.
 
8g00:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Nguyễn Văn Bình, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện dự Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh dành cho đối tượng 4 (Đợt 1) năm 2020.
Địa điểm: Phòng học - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện.
  Thứ tư - 17/6
8g00:
 
 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối Đảng, Đoàn thể 6 tháng đầu năm năm 2020.
(Văn phòng Huyện ủy phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: - Trưởng các cơ quan khối Đảng;
      - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện;
      - Trưởng các Đoàn thể chính trị - xã hội Huyện.
Cùng dư: - Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
        - Đ/c Nguyễn Văn Cường, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.
Đa đim: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
  Thứ năm - 18/6
8g00:
 Thường trực Huyện ủy hội ý.
Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.
 
8g30:
 
 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:
Nội dung 1: Thông qua Diễn văn khai mạc, bế mạc Đại hội, Báo cáo chính                     trị, Chương trình hành động, Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp                      văn kiện và một số nội dung có liên quan.
(Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
 
 
Nội dung 2: Thông qua Kịch bản điều hành của Đoàn Chủ tịch, Nội quy,                         Quy chế; Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Thư ký,                        Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội; Chương trình và                            Chương trình chi tiết Đại hội V và một số nội dung có liên quan.
(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
8g00:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2020.
Địa điểm: Hội trường - Ban Chỉ huy Quân sự Huyện.
 
14g00:
 
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy dự Phiên họp UBND huyện tháng 6 đầu năm 2020 (hình thức trực tuyến).
Cùng dự: Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND Huyện.
  Thứ sáu 19/6
8g00:
 
 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Thành phần: Theo Thông báo số 673-TB/HU, ngày 09/6/2020 của Ban                              Thường vụ Huyện ủy.
Đa đim: Rừng Lịch sử Kiến An, xã An Lập.
 
13g30:
 
 
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết công tác Đại hội Đảng bộ xã Minh Tân lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Cùng dự: Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Đa đim: Nhà Văn hóa, xã Minh Tân.
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 367
Tuần này: 4252
Tháng này: 5929
Tổng truy cập: 537102