Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 08/05/2020

  Thứ hai - 04/5

8g00:
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự họp thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (vòng 02).
Địa điểm: Phòng họp 1 - Ủy ban nhân dân Huyện.
 
13g30:
 
 Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Tiểu Ban Nhân sự Đại hội V Đảng bộ Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Thành viên Tiểu ban Nhân sự Đại hội V Đảng bộ Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
14g30:

 

 
 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về công tác cán bộ.
(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

  Thứ ba - 05/5

8g00:
 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Thi hành án, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
        - Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Viện Kiểm sát nhân dân Huyện.
 
8g00:

 

 
 Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Quản lý Đô thị, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
        - Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp - Phòng Quản lý Đô thị Huyện.
 
8g00:
 
 Đ/c Nguyễn Văn Bình, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Bảo hiểm xã hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Đài Truyền thanh Huyện.
 
7g30:

 

 
 Đ/c Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện.
 
8g00:
 
 Đ/c Nguyễn Minh Châu, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Hạt kiểm lâm, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp - Hạt kiểm lâm Huyện.
 
14g00:

 

 
 Hội nghị Cán bộ chủ chốt Huyện và Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện.
Thành phần: Theo Công văn số 1097-CV/HU, ngày 29/4/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Ban Chỉ huy Quân sự Huyện.

  Thứ tư - 06/5

7g30:
 Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
        - Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Công an Huyện.
 
8g00:
 
 Đ/c Nguyễn Văn Bình, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Lao động Thương binh và xã hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Đài Truyền thanh Huyện.
 
7g30:
 
 Đ/c Nguyễn Công Danh, UVTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Giáo dục, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
        - Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Khối Văn hóa - Xã hội Huyện.
 
8g00:
 
 Đ/c Trần Quang Tuyên, UVTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện.
 
14g00:
 
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự họp thông qua Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện.
Địa điểm: Phòng họp 2 - Ủy ban nhân dân Huyện.
 
14g00:
 
 Đ/c Nguyễn Công Danh, UVTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Kho bạc nhà nước, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
        - Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp - Kho bạc nhà nước Huyện.
 
15g00:
 
 Đ/c Trần Quang Tuyên, UVTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện dự chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Tuyền, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Địa điểm: Nhà Văn hóa - xã Thanh Tuyền.

  Thứ năm - 07/5

7g30:
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Tòa án nhân dân, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
        - Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Tòa án nhân dân Huyện.
 
8g00:
 
 Đ/c Trà Văn Dân, UVTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Thanh tra, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Khối Nội chính Huyện.
 
7g30:
 
 Đ/c Trần Quang Tuyên, UVTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Thú y, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Khối Kinh tế Huyện.

  Thứ sáu 08/5

8g00:
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ ViệnKiểm sát nhân dân, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
        - Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Viện Kiểm sát nhân dân Huyện.
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1057
Tuần này: 3375
Tháng này: 3375
Tổng truy cập: 1174366