Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 20/04/2020 đến ngày 24/04/2020

  Thứ hai - 20/4

 

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

  Thứ ba - 21/4

8g00:

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Tân về công tác chuẩn bị Đại hội.

Địa điểm: Đảng ủy xã Long Tân.

  Thứ tư - thứ năm 22 - 23/4

 

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

  Thứ sáu 24/4

8g00:

 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả làm việc với các chi, đảng bộ trực thuộc theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

(UBKT và Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBKT, Ban Tổ chức Huyện ủy.

 

Nội dung 2: Thực hiện bước 01 phương án nhân sự cấp ủy Huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

 

Nội dung 3: Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(Thường trực Tiểu ban Nội dung Đại hội V Đảng bộ Huyện chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Thường trực Tiểu ban Nội dung Đại hội V Đảng bộ Huyện.

 

Nội dung 4: Dự thảo tóm tắt 02 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ Huyện.

(UBND Huyện chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBND Huyện.

 

Nội dung 5: Thông qua các chương trình của Đại hội V Đảng bộ Huyện (Phiên trù bị, phiên chính thức).

(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

 

Nội dung 6: Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.

(Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

14g00:

 Thường trực Huyện ủy Làm việc với Lãnh đạo Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng về việc thống nhất văn kiện Đại hội của 02 Đảng bộ.

Mời dự: - Đ/c Nguyễn Văn Bình, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện;

               - Các Đ/c Phó Chủ tịch HĐND, UBND Huyện;

             - Trưởng các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND Huyện, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Kinh tế Huyện.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 756
Tuần này: 3598
Tháng này: 9103
Tổng truy cập: 486946