Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020

  Thứ hai 17/02

8g00:

 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Họp phân bổ kinh phí năm 2020 cho các Ban Xây dựng Đảng.

Cùng dự: - Trưởng các Ban Xây dựng Đảng;

- Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy;

- Cán bộ phụ trách Kế toán các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.

14g00:

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Đoàn Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành phần: Theo Quyết định số 2320-QĐ/HU, ngày 22/01/2020 và Quyết định số 2322-QĐ/HU, ngày 03/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Đảng ủy xã Thanh An.

  Thứ ba 18/02

7g30:

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển Kinh tế tập Tỉnh năm 2019.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

  Thứ tư 19/02

Cả ngày:

  Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Đoàn Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành phần: Theo Quyết định số 2320-QĐ/HU, ngày 22/01/2020 và Quyết định số 2322-QĐ/HU, ngày 03/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: - Đảng ủy Thị trấn Dầu Tiếng (8g00);

- Chi bộ Văn hóa Thông tin - Thể thao và Đài TT (14g00).

13g30:

 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 và Quyết định số 215-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

  Thứ năm 20/02

8g00:

 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện chủ trì họp giao ban khối Nội chính định kỳ.

Mời dự: Trưởng các đơn vị: UBKT Huyện ủy, các cơ quan khối Nội chính, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND - UBND.

Cùng dự: - Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy;

- Đ/c Võ Thị Bích Tiền, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

Cả ngày:

  Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Đoàn Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành phần: Theo Quyết định số 2320-QĐ/HU, ngày 22/01/2020 và Quyết định số 2322-QĐ/HU, ngày 03/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: - Đảng ủy xã Minh Tân (8g00);

- Đảng ủy Trung tâm Y tế (14g00).

  Thứ sáu 21/02

8g00:

 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Lấy ý kiến về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2019.

 

Nội dung 2: Thông qua rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ (QHA4) đối với xã, thị trấn còn lại.

(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 1,2)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

 

Nội dung 3: Thông qua phương án nhân sự của Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(Ban Tổ chức và UBKT Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức và UBKT Huyện ủy.

 

Nội dung 4: Cho ý kiến về nội dung Văn kiện của các Đảng ủy cơ sở tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(Đảng ủy cơ sở tổ chức Đại hội điểm chuẩn bị nội dung)

Mời dự: - Ban Thường vụ Đảng ủy Thị trấn Dầu Tiếng, Thanh An;

     - Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm Y tế, Chi bộ Văn hóa Thông tin - Thể thao và Đài Truyền thanh.

 

Nội dung 5: Cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (lần thứ 2).

(Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

14g00:

 Tiếp tục Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (lần 2).

(Thường trực Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chuẩn bị nội dung)

Mời dự: - Trưởng, Phó, Thư ký của 02 Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

    - Đ/c Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (UBND Huyện mời);

    - Đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết, HUV - Phó Chủ tịch UBND Huyện;

    - Đ/c Võ Trung Nghĩa, HUV - Trưởng Phòng Kinh tế Huyện;

    - Đ/c Nguyễn Văn Lai, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Huyện;

   - Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND Huyện.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

Ghi chú:

 Trưởng các Tiểu ban, Tổ Biên tập văn kiện và các Tổ giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội theo kế hoạch đã đề ra.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1352
Tuần này: 3130
Tháng này: 1352
Tổng truy cập: 837441