Lịch làm việc tuần của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (Từ ngày 12/8/2019 đến 16/8/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 16/08/2019

Thứ hai 12/8

 

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ ba 13/8

7g30:

    Thường trực Huyện ủy hội ý.

Cùng dự: Đ/c Nguyễn Minh Châu, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

8g30:

   Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Thông qua dự toán thu - chi ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020.

(Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện.

 

Nội dung 2: Báo cáo tổng kết năm học, kết quả thi tốt nghiệp các cấp học năm học 2018 - 2019, kế hoạch khai giảng năm học 2019 - 2020.

(Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện.

 

Nội dung 3: Thông qua báo cáo giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và kết quả triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, Quy chế số 10-QC/TU, ngày 18/01/2018 của Tỉnh ủy.

 

Nội dung 4: Thông qua báo cáo công tác chuẩn bị các nội tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với nhân dân trên địa bàn Huyện theo Kế hoạch số 96-KH/HU ngày 02/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

(Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung 3,4).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy.

 

Nội dung 5: Công tác cán bộ.

 

Nội dung 6: Báo cáo kết quả Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Quyết định số 711-QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 19/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Dầu Tiếng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và công tác quy hoạch cán bộ (QHA3) nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

 

Nội dung 7: Thông qua hồ sơ phát triển đảng viên.

(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 5,6,7).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

      Thứ tư 14/8

13g30:

    Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Huyện dự Hội nghị giao ban Công  tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong  tình hình mới 6 tháng đầu năm 2019.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

       Thứ năm 15/8

8g00:

    Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự Lễ khai mạc triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Dầu Tiếng (20/8/1999 - 20/8/2019).

Địa điểm: Hội trường - Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao Huyện.

8g30:

    Thường trực Huyện ủy dự tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Dầu Tiếng (20/8/1999 - 20/8/2019).

Địa điểm: Hội trường - Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao Huyện.

13g30:

    Thường trực Huyện ủy dự họp thông qua báo cáo kết quả thanh tra tình hình hoạt động và công tác thu, chi tài chính đối với UB.MTTQ Việt Nam Huyện.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND Huyện.

15g00:

     Thường trực Huyện ủy dự trao quyết định về công tác cán bộ.

Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

Địa điểm: Viện Kiểm sát Nhân dân Huyện.

      Thứ sáu 16/8

6g15:

    Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự viếng Nghĩa trang liệt sỹ Huyện nhân Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Dầu Tiếng (20/8/1999 - 20/8/2019).

Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ Huyện.

7g00:

    Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung về trụ sở Huyện ủy (Có chương trình riêng).

Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

7g30:

   Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Dầu Tiếng (20/8/1999 - 20/8/2019).

Địa điểm: Hội trường - Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao Huyện.

Lịch làm việc này thay thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Hữu Chí

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 548
Tuần này: 2534
Tháng này: 8128
Tổng truy cập: 244106