Lịch làm tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/03/2019

Thứ hai ngày 11/3/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 03 năm 2019.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.       

Chiều

1. 14 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND – UBND huyện dự họp Thường trực Huyện ủy.

MD: Thanh tra huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Dầu Tiếng, UBND xã Thanh Tuyền, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

Thứ ba ngày 12/3/2019

Sáng

1. 06 giờ 45: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Lễ Khai mạc giải Việt dã truyền thống leo Núi Cậu huyện Dầu Tiếng năm 2019.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Sân UBND huyện Dầu Tiếng.                    

2. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Hội Luật gia tỉnh Bình Dương.

MD: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.       

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo dự Hội thảo khoa học “Xã hội hóa giáo dục – đào tạo ở Bình Dương: Thực trạng và định hướng chính sách”.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.   

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham gia đo đạc, xem xét, thẩm định đất và các tài sản khác gắn liền với đất trong vụ án giữa ông Nguyễn Phước Tài và bà Nguyễn Thị Điệp (Theo thư mời của Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng).

ĐĐ: UBND xã Minh Thạnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ánh Tuyết[1] dự Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (theo hình thức trực tuyến).

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt.

ĐĐ: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Thứ tư ngày 13/3/2019

Sáng

1. 07 giờ 00: Lãnh đạo HĐND huyện, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Nghĩa trang liệt sỹ huyện.

2. 08 giờ 30: Lãnh đạo HĐND huyện, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Tọa đàm kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Dầu Tiếng (13/3/1975 – 13/3/2019).

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh[2] dự họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh nghe báo cáo những trường hợp khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa để đảm bảo thi hành án.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương với các địa phương về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện (Xem chi tiết); Công chức, nhân viên Chi cục Thống kê huyện; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các xã, thị trấn (UBND các xã, thị trấn mời); Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Hoàng Văn Nơi.

ĐĐ: Hội trường huyện Dầu Tiếng.   

2. 13 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp góp ý dự thảo (lần 2) Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Hội trường A – Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Thứ năm ngày 14/3/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 10 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 26 – khóa IV.

MD: Chánh Văn phòng Dương Văn Phương.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.   

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị Tổng kết ngành Văn hóa và Thông tin, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018; đón nhận bằng di tích Chiến khu Long Nguyên.

MD: Có thư mời riêng, Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Trần Anh Tuấn trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Minh Thạnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp giao ban khối Kinh tế thông qua báo cáo quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019.

MD: Các ngành thuộc Khối; Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp giao ban khối Văn hóa - Xã hội thông qua báo cáo quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019.

MD: Các ngành thuộc Khối; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Hội Chữ thập đỏ huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Hoàng Văn Nơi, Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ sáu ngày 15/3/2019

Sáng 

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp bàn việc triển khai tổ chức chiến dịch truyền thông, vận động xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2019.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 (Xem chi tiết), Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND và công chức, nhân viên phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em); Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường khối Văn hóa – Xã hội (Khối Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).

Thứ bảy ngày 16/3/2019

1. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 17/3/2019

1. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp)./.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Dương Văn Phương

*Chú thích:

[1] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[2] Nhân viên Phạm Đình Lâm lái xe.

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 86
Tuần này: 870
Tháng này: 11924
Tổng truy cập: 86167