Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021)

Độ tương phản

Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021

Thứ hai ngày 01/02/2021

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Mời dự tại phòng họp 1 – Huyện ủy: Thường trực Huyện ủy, Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử huyện thuộc khối Đảng, đoàn thể huyện (Xem chi tiết), Thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thuộc khối Đảng, đoàn thể huyện (Xem chi tiết), Chuyên viên công nghệ thông tin Văn phòng Huyện ủy.

Mời dự tại phòng họp 1 – UBND huyện: Thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử huyện thuộc khối Nhà nước (Xem chi tiết), Thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thuộc khối Nhà nước (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Mời các thành phần khác tham gia phục vụ công tác bầu cử), Thanh tra huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Quý; Chuyên viên công nghệ thông tin.

Mời dự tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn: Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, UB.MTTQVN các xã, thị trấn; Ban Chỉ đạo công tác bầu cử các xã, thị trấn; Thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn; các thành phần khác tham gia phục vụ công tác bầu cử (Thường trực Đảng ủy mời).

Thứ ba ngày 02/02/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị liên tịch thông qua dự thảo dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần Đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

MD: Chủ tịch UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện; Phòng Nội vụ; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 03/02/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến nghe thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ năm ngày 04/02/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Dự nội dung 1: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện (Chuẩn bị nội dung); Dự nội dung 2: Trưởng Phòng Nội vụ; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười (dự nội dung 1, 2).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Trần Khắc Quân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định An.

Chiều

1. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh tham gia đoàn với Thường trực Huyện ủy đi thăm chúc Tết tại Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

ĐĐ: Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

2. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 02/2021.

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 05/02/2021

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình đi thăm chúc Tết tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số trên địa bàn huyện năm 2021[1].

MD: Có Kế hoạch riêng (Xem chi tiết), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

Thứ bảy ngày 06/02/2021

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 07/02/2021

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

Ghi chú: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện chủ động, sắp xếp thăm chúc Tết theo Thông báo số 72-TB/HU, ngày 28/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet. Các thành viên tham dự hội nghị, họp phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định)./.

 

[1] Nhân viên Trương Minh Chánh, Võ Hoàng Hải lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2026
Tuần này: 13714
Tháng này: 35933
Tổng truy cập: 938784