Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 24/08/2020 đến ngày 30/08/2020

Thứ hai ngày 24/8/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp góp ý dự thảo Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

MD: Ban Dân vận Huyện ủy, Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp nghe Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả kiểm tra.

MD: Ban Dân vận Huyện ủy, Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết); Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình đầu tư công.

ĐĐ: Hội trường A – Tỉnh ủy.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thống nhất nội dung trả lời Đơn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Triệu khiếu nại một số vấn đề liên quan đến việc thu hồi 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hồ Kiến Quốc và hộ (ông, bà) Nguyễn Thị Ngọc Bích[1].

MD: Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã An Lập, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 25/8/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (Chuẩn bị và dự nội dung 2).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

3. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp góp ý xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong năm 2021[2].

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND các xã, thị trấn.

ĐĐ: Phòng khách, Tầng 1, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng cơ bản huyện[3].

MD: Thường trực HĐND huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ bản huyện (Xem chi tiết), Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp cho ý kiến về nội dung ủy quyền Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phê duyệt các bước thực hiện đối với việc duy tu, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, mở rộng các công trình thuộc nguồn vốn chi thường xuyên theo Thông tư số 92/2017/TT-BTC có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch.

ĐĐ: Phòng họp 3, tầng 1, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ tư ngày 26/8/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị rút kinh nghiệm kết quả sau thanh tra Đề án Quân báo trinh sát năm 2020.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự làm việc với Thường trực HĐND xã Minh Tân về công tác ban hành Nghị quyết kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.

MD: Lãnh đạo các Ban HĐND xã Minh Tân, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp - UBND xã Minh Tân.

3. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự làm việc với Thường trực HĐND xã Minh Hòa về công tác ban hành Nghị quyết kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.

MD: Lãnh đạo các Ban HĐND xã Minh Hòa, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp - UBND xã Minh Hòa.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thống nhất việc tách thửa đối với các hồ sơ thi hành án dân sự.

MD: UB.MTTQVN huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Quản lý đô thị, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND xã Long Hòa, Định Hiệp, Minh Thạnh, Thanh An, Minh Tân và thị trấn Dầu Tiếng (Lãnh đạo phụ trách và công chức địa chính); Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Trần Văn Khiêm.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

5. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Lãnh đạo và Chuyên viên Liên đoàn Lao động huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

6. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Lãnh đạo và Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự trả lời phỏng vấn về phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

MD: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

ĐĐ: Phòng làm việc của Chủ tịch UBND huyện.

2. 14 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua Kế hoạch thực hiện công tác chính sách người có công với cách mạng giai đoạn 2021 - 2025[4].

MD: UB.MTTQVN huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Hội Người cao tuổi huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung), Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Huyện đoàn; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

Thứ năm ngày 27/8/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự trao quyết định cho cán bộ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2021-2023[5].

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, các Ủy viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Lê Xuân Phú; Kế toán Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 09 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin dự nghiệm thu công tác trưng bày tranh ảnh, tài liệu, hiện vật Nhà truyền thống di tích lịch sử Căn cứ cách mạng rừng Kiến An.

MD: Ban Quản lý di tích huyện.

ĐĐ: Nhà Truyền thống khu di tích lịch sử rừng Kiến An, xã An Lập.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự triển khai Đề án tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND huyện Dầu Tiếng[6].

MD: Văn phòng HĐND – UBND huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Bưu điện huyện, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên: Lê Huy Bằng, Trần Văn Khiêm, Lê Thị Phương Đây; Chuyên viên công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 28/8/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua: Báo cáo chỉ đạo điều hành; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 8 năm 2020; Chương trình làm việc tháng 9/2020 của UBND tỉnh; Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; Đề nghị xây dựng Nghị quyết về Quy định trợ cấp, trợ giúp xã hội tại cộng đồng; trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh[7].

MD: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thống kê huyện, Trung tâm Y tế huyện; UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 2, khóa V.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự Khai mạc hội thao kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020) của Văn phòng HĐND – UBND huyện.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng; Lãnh đạo, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện[8].

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

4. 10 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020) của Văn phòng HĐND – UBND huyện.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng; Lãnh đạo, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

Thứ bảy ngày 29/8/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 30/8/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Lê Huy Bằng trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[2] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[4] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[5] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[6] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[7] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[8] Trang phục (áo): Áo thun đồng phục Cơ quan.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1167
Tuần này: 4899
Tháng này: 22585
Tổng truy cập: 648642