Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 20/07/2020 đến ngày 26/07/2020

Thứ hai ngày 20/7/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2020 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

MD: Thành viên Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế huyện theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Chuẩn  bị nội dung), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự tập huấn kỹ năng đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (hình thức trực tuyến)[1].

MD: Có Kế hoạch riêng (Xem chi tiết), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Huy Bằng, Tạ Thành Phú, Lê Xuân Phú, Trần Văn Khiêm, Lê Thị Phương Đây; Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Lễ trao tặng Nhà tình nghĩa[2].

MD: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung).

ĐĐ: Có chương trình riêng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp nghe báo cáo tiến độ: (1) Hoàn thiện các thủ tục trình tỉnh thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền đến năm 2040, đề án nâng cấp đô thị Thanh Tuyền đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; (2) Lập Đề án thành lập thị trấn Thanh Tuyền.

MD: Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung 1), Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung 2), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp mặt kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2020) và dự họp mặt Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Khu di tích Rừng lịch sử Kiến An, xã An Lập.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp nghe báo cáo tình hình chuẩn bị kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện.

MD: Trưởng và Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp lấy ý kiến chuyên ngành về đấu giá, đấu thầu để tiến hành thủ tục thành lập cụm công nghiệp.

ĐĐ: Sở Công thương – Tầng 8 – Tháp A – Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ ba ngày 21/7/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện giải quyết các công việc chậm trể, vướng mắc.

MD: Trưởng và các Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Lãnh đạo Phòng Kinh tế giải quyết các công việc chậm trể, vướng mắc.

MD: Các Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế về việc triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị, Chương trình phát triển nông nghiệp – nông thôn giai đoạn 2020 - 2025.

MD: Trưởng và các Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Các Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kỳ họp thứ 11 – HĐND xã Minh Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Minh Hòa.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải tỏa (Dự án 3) thuộc Dự án: Trùng tu, tôn tạo di tích Sở Chỉ huy tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh (giai đoạn 2).

MD: Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh; Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp triển khai chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

MD: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Công an huyện, Huyện đoàn, Trung tâm Y tế huyện, Điện lực Dầu Tiếng, UBND thị trấn Dầu Tiếng, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện; Trường THPT Dầu Tiếng, Thanh Tuyền, Long Hòa; Trường THPT – THCS Minh Hòa, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 22/7/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự làm việc với Công ty Vĩnh Tân.

MD: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị tổng kết công tác phối hợp bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ huy thống nhất huyện Dầu Tiếng – Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

ĐĐ: Phòng họp A – Văn phòng Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bến Cát lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025[3].

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm thị xã Bến Cát.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

2. 15 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện.

MD: 02 Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Thứ năm ngày 23/7/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự kỳ họp thứ 12 (thường lệ giữa năm 2020) – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2020 (1,5 ngày)[4].

MD: Có Thông báo triệu tập và Thư mời riêng; Lãnh đạo và Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Lê Xuân Phú, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Nội vụ dự Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

MD: UBND các xã, thị trấn.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Thứ sáu ngày 24/7/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện tiếp tục dự kỳ họp thứ 12 (thường lệ giữa năm 2020) – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2020[5].

MD: Có Thông báo triệu tập và Thư mời riêng; Lãnh đạo và Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ V, năm 2020.

ĐĐ: Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ).

Chiều

1. 13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự Hội nghị thông tin, thời sự 6 tháng đầu năm 2020.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Thứ bảy ngày 25/7/2020

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 26/7/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Lê Huy Bằng trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[2] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[3] Nam mặc quần tây, áo sơ mi, thắt cà vạt. Nữ mặc bộ áo dài truyền thống.

[4] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[5] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 471
Tuần này: 471
Tháng này: 30643
Tổng truy cập: 612119