Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020

Thứ hai ngày 30/3/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười (chuẩn bị và dự nội dung 1).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng y tế cơ sở trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

MD: Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện và các khoa, phòng của Trung tâm Y tế huyện; Trạm Y tế các xã, thị trấn (Giao Trung tâm Y tế huyện mời. Đảm bảo điểm cầu của Huyện không quá 20 người và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế).

ĐĐ: Phòng họp truyền hình của Chi nhánh viễn thông Viettel Dầu Tiếng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

MD: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 các xã, thị trấn; Chuyên viên Tạ Thành Phú, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 31/3/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid – 19 (Cả ngày)[1].

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Đội Quản lý thị trường số 3, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Tạ Thành Phú, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 01/4/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua phương án thiết kế xây dựng Hội trường huyện.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Dầu Tiếng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua phương án thiết kế xin chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện.

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Dầu Tiếng, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua phương án chủ trương đầu tư các công trình giao thông nông thôn nhằm đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Minh Thạnh.

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND xã Minh Thạnh, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương thống nhất làm phim tư liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện thông qua nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2020.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ năm ngày 02/4/2020

Sáng

1. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch (theo Thông báo số 221/TB-UBND ngày 27/3/2020 của UBND huyện).

2. 07 giờ 30: Tổ trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch trực tại cơ quan.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện. 

Thứ sáu ngày 03/4/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp triển khai tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện.

MD: Văn phòng Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi thực tế giải quyết vướng mắc về chỉ giới xây dựng đường ĐT748 công trình Xây dựng hàng rào rừng Kiến An.

MD: Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Hạt Kiểm lâm, UBND xã An Lập, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Công trình Xây dựng hàng rào rừng Kiến An, xã An Lập.

Thứ bảy ngày 04/4/2020

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Tạ Thành Phú trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 05/4/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet.

Phòng Tài chính – Kế hoạch gửi dự thảo Báo cáo công tác xây dựng cơ bản quý I, phương hướng quý II/2020 cho thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ bản huyện và UBND các xã, thị trấn góp ý trước ngày 01/4/2020. Các góp ý; khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị (nếu có) gửi về Văn phòng HĐND – UBND huyện tổng hợp, tham mưu Văn bản chỉ đạo trước ngày 06/4/2020)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước nội dung và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1668
Tuần này: 8125
Tháng này: 5312
Tổng truy cập: 702600