Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

Thứ hai ngày 24/02/2020

Sáng

1. 09 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự hội ý công tác.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của Ban An toàn giao thông và Ban Chỉ đạo 138 huyện.

MD: Thành viên Ban An toàn giao thông huyện (Xem chi tiết), Thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện (Xem chi tiết), Công an huyện (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND và Trưởng Công an); Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp Công an huyện.

Thứ ba ngày 25/02/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 trại chăn nuôi gà thịt theo mô hình trại lạnh, quy mô 300.000 con/lứa.

MD: Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời chủ đầu tư, đơn vị tư vấn), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Công an huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, UBND xã Minh Hòa, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Nhà xưởng cho thuê Nam An Bình Dương.

MD: Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời chủ đầu tư, đơn vị tư vấn), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Công an huyện, UBND xã An Lập, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Biên tập Website huyện tổng kết hoạt động năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

MD: Thành viên Ban Biên tập Website huyện (Xem chi tiết), Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Huy Bằng, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Hội trường khối Văn hóa – Xã hội.

4. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển Du lịch huyện giai đoạn 2016 - 2020 tổng kết hoạt động năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển Du lịch huyện giai đoạn 2016 - 2020 (Xem chi tiết), Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường khối Văn hóa – Xã hội.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp nghe Phòng Nội vụ báo cáo kết quả phản ánh đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo.

MD: Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Trưởng và các Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 26/02/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2020 (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung: Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 02/2020; Chương trình làm việc tháng 3/2020 của UBND tỉnh; triển khai Chương trình số 124-CTr/TU ngày 14/01/2020 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Kế hoạch số 445/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh; Đề án thành lập thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên; Điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch thuộc địa bàn thành phố Thủ Dầu Một[1].

MD: Thường trực HĐND huyện, các Ủy viên UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Nội vụ, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Đội Quản lý thị trường số 3, Đài Truyền thanh huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng thẩm định đề cương, dự toán kinh phí Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp khối Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Chiều

1. 14 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp liên tịch thông qua Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khóa IV.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Công an huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp thống nhất nội dung chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11 (bất thường) – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Quản lý đô thị; Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện; Đài Truyền thanh huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 15 giờ 30: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 02/2020.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 gây ra trên địa bàn tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ năm ngày 27/02/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể năm 2019 của xã Long Hòa.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa thể thao, học tập cộng đồng xã Long Hòa.

3. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự họp phối hợp triển khai thực hiện Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính.

ĐĐ: Hội trường A – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tầng 3, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Bích Vân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định Thành.

5. 11 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể năm 2019 của xã Long Hòa.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa thể thao, học tập cộng đồng xã Long Hòa.

Thứ sáu ngày 28/02/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 35, khóa IV.

MD: Dự nội dung 2: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 11 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể năm 2019 của xã Thanh Tuyền.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

Thứ bảy ngày 29/02/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Tạ Thành Phú trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 01/3/2020

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2020.

ĐĐ: Sân Sở Chỉ huy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

2. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1680
Tuần này: 5307
Tháng này: 21228
Tổng truy cập: 552401