Văn bản Quy phạm pháp luật
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
154/NQ-CP 19/10/2020

Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

119/2020/NĐ-CP 07/10/2020

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ  quy định xử phát vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

118/2020/NĐ-CP 02/10/2020

Nghị định số 118/2020/NĐ-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/3030/NĐ-CP  ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di tuyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

117/2020/NĐ-CP 28/09/2020

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế

114/2020/NĐ-CP 25/09/2020

Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc Hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

115/2020/NĐ-CP 25/09/2020

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

668/QĐ-UBND 24/09/2020

Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND huyện Dầu Tiếng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ huyện Dầu Tiếng năm 2020 (đợt 1)

24/2020-UBND 23/09/2020

Quyết định số 24/2020-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

112/2020/NĐ-CP 18/09/2020

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

108/2020/NĐ-CP 14/09/2020

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1575
Tuần này: 8032
Tháng này: 5219
Tổng truy cập: 702507