Tin tức


  02/02/2021  Lượt xem: 13

Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Theo dự thảo Thông tư quy định của Bộ Tài chính, việc thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện tiền lương trong năm 2021 đối với các địa phương như sau:

  25/01/2021  Lượt xem: 77

Ngày 10/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND về quy định mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  25/01/2021  Lượt xem: 86

Ngày 10/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025.

  25/01/2021  Lượt xem: 39

Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo.

  25/01/2021  Lượt xem: 63

Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

  25/01/2021  Lượt xem: 71

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 109/2020/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021.

  25/01/2021  Lượt xem: 129

Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Cụ thể:

  25/01/2021  Lượt xem: 976

Ngày 12 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định việc chi hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho 24 nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh.

  25/01/2021  Lượt xem: 62

UBND huyện vừa ban hành Công văn chỉ đạo triển khai cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh.

  25/01/2021  Lượt xem: 53

Vào lúc 7h30 ngày 06/01/2021, tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự, UBND huyện Dầu Tiếng triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 138
Tuần này: 11116
Tháng này: 42175
Tổng truy cập: 832932