Tin Văn hóa và Xã hội


  28/10/2022  Lượt xem: 197

Chiều ngày 13/10, tại Phòng họp I, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Dầu Tiếng họp đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022;

  18/10/2022  Lượt xem: 242

UBND huyện vừa tổ chức cuộc họp thông qua phương án trang trí Tết Xuân Quý Mão năm 2022.

  18/10/2022  Lượt xem: 792

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra những chủ trương, chính sách nhằm phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở. Đảng khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực, vừa là mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội”.

  18/10/2022  Lượt xem: 200

Nhằm giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện từ gia đình, khơi dậy khát vọng cống hiến góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

  18/10/2022  Lượt xem: 105

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/BDVTU ngày 19/8/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương về khảo sát tình hình đầu tư, sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  18/10/2022  Lượt xem: 86

Sáng ngày 28/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương tổ chức tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số, kỹ năng số và các kỹ năng cần thiết trong quá trình hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng cho 09 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

  18/10/2022  Lượt xem: 148

PGD NHCSXH huyện Dầu Tiếng là địa chỉ đáng tin cậy của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

  18/10/2022  Lượt xem: 83

Sáng ngày 20 tháng 9, Ngành giáo dục và đạo tào huyện tổ chức tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023.

  08/08/2022  Lượt xem: 344

Chiều ngày 29/7, tại Phòng họp I, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Dầu Tiếng họp đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;

  08/08/2022  Lượt xem: 281

Sáng ngày 27/7, UBND huyện tổ chức họp mặt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 66
Tuần này: 6296
Tháng này: 9643
Tổng truy cập: 2544768