Thông tin tuyên truyền


  20/04/2021  Lượt xem: 1017

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015.

  19/04/2021  Lượt xem: 7810

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2015.

  19/04/2021  Lượt xem: 2298

Ngày 23/01/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân (CCCD).

  15/04/2021  Lượt xem: 534

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

  13/04/2021  Lượt xem: 369

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương làm việc với UBND huyện Dầu Tiếng về triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ trên địa bàn

  13/04/2021  Lượt xem: 413

Huyện Dầu Tiếng triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” năm 2021

  13/04/2021  Lượt xem: 457

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  13/04/2021  Lượt xem: 271

Thông tin công dân được và không được phép tiếp cận.

  13/04/2021  Lượt xem: 277

Ngày 31/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

  13/04/2021  Lượt xem: 306

Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật giám định tư pháp

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 427
Tuần này: 8672
Tháng này: 56426
Tổng truy cập: 3936342