Thông tin tuyên truyền


  03/05/2021  Lượt xem: 1228

Theo Điều 78, mục 2 chương XIII Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định như sau:

  03/05/2021  Lượt xem: 2038

Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp quy định như thế nào?

  03/05/2021  Lượt xem: 2491

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2015.

  03/05/2021  Lượt xem: 967

Khu vực bỏ phiếu là gì? Việc xác định khu vực bỏ phiếu được tiến hành như thế nào?

  03/05/2021  Lượt xem: 4543

Theo Điều 113 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Quy định về Hội đồng nhân dân như sau:

  03/05/2021  Lượt xem: 493

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2015.

  20/04/2021  Lượt xem: 321

Ngày 11/01/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

  20/04/2021  Lượt xem: 362

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015.

  20/04/2021  Lượt xem: 260

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015.

  20/04/2021  Lượt xem: 1642

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 422
Tuần này: 8667
Tháng này: 56421
Tổng truy cập: 3936337