Thông tin tuyên truyền


  06/05/2021  Lượt xem: 413

Ngày 15 tháng 04 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

  06/05/2021  Lượt xem: 366

Ngày 19 tháng 4 năm 2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

  06/05/2021  Lượt xem: 944

Ngày 23/4/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 1677/UBND-KT về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

  03/05/2021  Lượt xem: 743

Sáng ngày 31/3/2021, tại Hội trường Khối Đoàn thể, Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện Dầu Tiếng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) và Sơ kết hoạt đông Hội Cựu Chiến binh huyện quý I/2021.

  03/05/2021  Lượt xem: 1391

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2015.

  03/05/2021  Lượt xem: 620

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2015.

  03/05/2021  Lượt xem: 458

Theo Điều 89 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2015, quy định về Bầu cử bổ sung như sau:

  03/05/2021  Lượt xem: 169117

Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì? Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân? Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được tiến hành theo những nguyên tắc nào? Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử?

  03/05/2021  Lượt xem: 10793

Nhiệm kỳ của Quốc hội được kéo dài bao lâu?

  03/05/2021  Lượt xem: 3536

Ngày 18 tháng 01 năm 2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG  về Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tại Điều 4 của Nghị quyết, hướng dẫn nội quy phòng bỏ phiếu như sau:

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 416
Tuần này: 8661
Tháng này: 56415
Tổng truy cập: 3936331