Thông tin tuyên truyền


  29/12/2020  Lượt xem: 81

Sáng ngày 21/12/2020, tại Hội trường khối Đoàn thể, Ban Thường trực Hội Người Cao tuổi huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

  21/12/2020  Lượt xem: 621

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Tài liệu tuyên truyền về 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Trân trọng giới thiệu toàn văn Tài liệu tuyên truyền.

  21/12/2020  Lượt xem: 683

Ngày 03/12/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2021).

  21/12/2020  Lượt xem: 93

Ngày 11/11/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW về việc triển khai Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

  21/12/2020  Lượt xem: 62

Sáng ngày 07/12/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện, tuyên truyền viên pháp luật ở các xã, thị trấn năm 2020.

  21/12/2020  Lượt xem: 63

Sáng ngày 04/12/2020, tại Hội trường C - Tỉnh ủy thuộc Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Ban Thường trực UB.MTTQ tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo hình thức trực tuyến.

  08/12/2020  Lượt xem: 104

UBND huyện ban hành Công văn chỉ đạo thực hiện Công văn số 5948/UBND-VX ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Bình Dương tạm dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết.

  04/12/2020  Lượt xem: 141

UBND huyện vừa ban hành Công văn khẩn chỉ đạo thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

  04/12/2020  Lượt xem: 86

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  30/11/2020  Lượt xem: 137

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020). Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Tài liệu.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1291
Tuần này: 3069
Tháng này: 1291
Tổng truy cập: 837380