Thông tin chỉ đạo điều hành


  12/05/2023  Lượt xem: 652

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hiện Đề án 06 và 25 dịch vụ công thiết yếu trong thời gian tới, UBND huyện Dầu Tiếng đã ban hành văn bản số 507/UBND-NC để chỉ đạo đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện đăng ký kích hoạt định danh điện tử và 25 dịch vụ công trực tuyến gắn với Đề án 06.

  12/05/2023  Lượt xem: 825

Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh tại Kế hoạch số 982/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển  khai, thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đồng thời nhằm tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, UBND huyện Dầu Tiếng đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 21/3/2023 về triển khai, thực hiện Đề án năm 2023.

  12/05/2023  Lượt xem: 607

UBND huyện Dầu Tiếng đã ban hành văn bản số 318/UBND-NC chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và phòng chống thiên tai, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ

  12/05/2023  Lượt xem: 984

Nhằm xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện, đảm bảo công bố đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật; Có sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 27/3/2023 về việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

  12/05/2023  Lượt xem: 807

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06, Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện về triển khai, thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả đồng bộ ở tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương trên địa bàn huyện; Đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối các nền tảng số, cơ sở dữ liệu (CSDL) đồng bộ, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trong điểm. Phục vụ cho việc kết nối các hệ thống thông tin, CSDL quốc gia, chuyên ngành với Trung tâm thông tin,chỉ đạo điều hành.

  12/05/2023  Lượt xem: 588

Ngày 04/4/2023, UBND huyện Dầu Tiếng đã ban hành văn bản số 505/UBND-NC để chỉ đạo phối hợp thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy.

  29/03/2023  Lượt xem: 907

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 22/02/2023 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025.

  13/02/2023  Lượt xem: 592

Ngày 17/01/2023, UBND huyện Dầu Tiếng ban hành văn bản số 75/UBND-VX về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 05/TB-VPCP ngày 06/01/2023.

  13/02/2023  Lượt xem: 515

UBND huyện vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 31/01/2023 về việc tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2023.

  13/02/2023  Lượt xem: 332

Nhằm hỗ trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có người thân mất vì dịch bệnh Covid- 19. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương tổ chức hỗ trợ thực phẩm cho 210 trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cho trẻ em mất cha hoặc mẹ, mất cả cha lẫn mẹ do Covid-19; Trẻ em bị nhiễm Covid-19; Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Dầu Tiếng mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng với tổng số tiền 210.000.000 đồng

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 402
Tuần này: 8647
Tháng này: 56401
Tổng truy cập: 3936317