Thông tin chỉ đạo điều hành


  22/05/2023  Lượt xem: 728

Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện được kiểm soát, góp phần quan trọng trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, dịch bệnh Covid-19 diễn biến trở lại, số ca mắc mới có chiều hướng gia tǎng, nguy cơ bùng phát các đợt dịch Covid-19 mới tại các địa phương. Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, Thường trực Huyện ủy Dầu Tiếng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tại Công văn số 720CV/HU, ngày 12/5/2023.

  22/05/2023  Lượt xem: 700

Ngày 05/5/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND để tổ chức Hội nghị Hội thảo về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn huyện Dầu Tiếng nhằm nâng cao vai trò của người nông dân và mối quan hệ tam nông (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) trong bối cảnh mới; đẩy mạnh chương trình hợp tác sản xuất kết hợp với bao tiêu sản phẩm giữa người sản xuất và người tiêu thụ sản phẩm; Tăng cường công tác tuyên truyền và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện, khuyến khích các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, từng bước gắn kết sản xuất với tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm nông nghiệp an toàn và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng gắn với tiền năng phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của huyện.

  22/05/2023  Lượt xem: 746

Ngày 28/4/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch về thực hiện nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số huyện Dầu Tiếng năm 2023 và các năm tiếp theo.

  22/05/2023  Lượt xem: 918

Ngày 05/5/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND để triển khai thực hiện về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

  22/05/2023  Lượt xem: 602

Nhằm giúp thanh niên hiểu rõ những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. Đặc biệt, chú trọng cơ chế về việc làm và thị trường lao động, giúp thanh niên nắm bắt kịp thời xu hướng vận động hiện nay đối với thị trường lao động; từ đó thanh niên xác định nghề nghiệp, việc làm đối với bản thân để lập thân, khởi nghiệp và lập nghiệp; Đối thoại là dịp để lãnh đạo huyện đánh giá đối với việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho thanh niên, góp phần định hướng cho thanh niên về nghề nghiệp và việc làm đối với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong giai đoạn hiện nay.

  22/05/2023  Lượt xem: 655

Sáng 05/5/2023, UBND huyện Dầu Tiếng đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện Tuyến đường "điểm" thanh toán không dùng tiền mặt trên tuyến đường Hùng Vươ​ng, khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng.  ​

  22/05/2023  Lượt xem: 638

Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh tại Công văn số 974/STTTT-CNTT&BCVT ngày 25/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc triển khai mô hình hợp nhất Cổng Dịch vụ công trực tuyến với Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Dương thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương.

  22/05/2023  Lượt xem: 594

Để đảm bảo việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) trên địa bàn huyện Dầu Tiếng năm 2023, UBND huyện vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023.

  22/05/2023  Lượt xem: 698

Ngày 21/4/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 658/UBND-VX về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023.

  22/05/2023  Lượt xem: 594

UBND huyện ban hành Công văn số 663/UBND-VX ngày 24/4/2023 về việc bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 338
Tuần này: 8583
Tháng này: 56337
Tổng truy cập: 3936253