UBND huyện Dầu Tiếng: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án: “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”

03/11/2018    Lượt xem: 91    In bài viết   Độ tương phản  

Nội dung thực hiện tuyên truyền Đề án của kế hoạch gồm: Nội dung cơ bản của Công ước và các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn. Theo Quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, bao gồm:

- Các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn;

- Các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; các tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự liên quan đến các hành vi tra tấn; các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền con người và phù họp với yêu cầu của Công ước chống tra tấn;

- Nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tố chức Viện kiếm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Xử lý vi phạm hành chính, các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức bảo đảm tôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ liên quan đến phòng, chống tra tân;

-  Các quy định pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế phù hợp với Điều 16 của Công ước chống tra tấn;

-  Các quy định, chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành mới trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống tra tấn;

Các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định có liên quan; tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người.

Hình thức tuyên truyền: thông qua phổ biến trực tiếp; cung cấp tài liệu cho Tủ sách pháp luật về Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính , hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại , tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

Theo kế hoạch, trong năm 2018, triển khai thực hiện các nội dung: phối hợp lồng ghép phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn vào bộ câu hỏi thi của các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do ngành, cơ quan, địa phương tổ chức; tuyên truyền về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong các hội nghị, tọa đàm, tập huấn, tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân; thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến trong các buổi sinh hoạt cơ quan, câu lạc bộ sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng và Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2018”; phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tra tấn và các hành vi trái pháp luật khác được quy định trong Công ước; thúc đẩy họp tác quốc tế trong phòng, chống tra tấn; xác định trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc thực hiện Công ước chống tra tấn phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương.

Phan Vũ

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 311
Tuần này: 2023
Tháng này: 8162
Tổng truy cập: 54284