Huyện Dầu Tiếng tiếp tục phát huy tính chuyên nghiệp trong công tác cải cách Thủ tục hành chính

20/04/2020    Lượt xem: 300    In bài viết   Độ tương phản  

Bộ phận “Một cửa” HĐND - UBND huyện và các xã, thị trấn đã từng bước được nâng cấp, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các tổ chức, cá nhân. Trong công tác tuyên tuyên, phổ biến pháp luật đã được thực hiện trên hệ thống Truyền thanh trong huyện bằng nhiều chương trình liên quan đến công tác CCHC, phổ biến các Nghị định, văn bản mới liên quan đến CCHC đến các tầng lớp nhân dân. Trang thông tin điện tử của huyện thường xuyên cập nhật các tin, bài liên quan đến CCHC trên địa bàn và công bố các văn bản mới liên quan đến công tác CCHC.

Bên cạnh đó, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 trong giải quyết Thủ tục hành chính cho người dân đã tạo sự minh bạch, công khai, thông suốt, giảm phiền hà cho cá nhân, tổ chức khi đến cơ quan công quyền làm Thủ tục hành chính. UBND huyện đã chỉ đạo bộ phận “Một cửa” huyện và các xã, thị trấn tiếp tục cải thiện, khắc phục hạn chế để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo và mục tiêu cho sự phấn đấu trong CCHC.

Theo Báo cáo đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính huyện Dầu Tiếng năm 2019, tổng số điểm tự đánh giá và điểm thưởng công tác cải cách hành chính đạt 61,75 điểm.

Trong thời gian qua, UBND huyện đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ phụ trách bộ phận “Một cửa”. Như, UBND huyện đã ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hàng năm và cử cán bộ công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn,… Thông qua việc tham gia các chương trình bồi dưỡng, tập huấn, cán bộ công chức toàn huyện, nhất là công chức “Một cửa” từ huyện đến các xã, thị trấn đáp ứng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức xử lý các tình huống trong quá trình giao tiếp, ứng xử với nhân dân.

Toàn huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện “Chính quyền, công sở thân thiện” gắn với cải cách Thủ tục hành chính. Nhờ đó, tại bộ phận “Một cửa” cấp huyện và các xã, thị trấn, từng công chức luôn lấy mục tiêu vì dân hành động, thực hiện tốt theo phương châm “5 biết, 3 thể hiện”. Qua đó, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức trong huyện. Tại bộ phận “Một cửa” của các xã, thị trấn, cán bộ công chức đã biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi và biết cảm ơn, tạo sự thân thiện, gần gũi với nhân dân. Đây cũng là một trong những mô hình tạo nhiều “đột phá” trong việc chấn chỉnh thái độ, tác phong làm việc của cán bộ công chức toàn huyện, từng bước xây dựng người cán bộ công chức chuyên nghiệp, thân thiện, gần gũi nhân dân.

Để công tác cải cách Thủ tục hành chính của toàn huyện tiếp tục phát huy tính chuyên nghiệp, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch CCHC của huyện gắn với đẩy mạnh triển khai công tác dân vận của chính quyền và xây dựng “Chính quyền, công sở thân thiện”, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn, triển khai có hiệu quả đề án tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa” liên thông tại UBND huyện, các xã, thị trấn theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Huyện cũng sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ có hiệu quả công tác giải quyết Thủ tục hành chính, kiểm soát Thủ tục hành chính, phấn đấu giải quyết Thủ tục hành chính đúng hạn 100%, nâng cao sự hài lòng của nhân dân khi liên hệ thực hiện Thủ tục hành chính tại UBND huyện và các xã, thị trấn.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1233
Tuần này: 4965
Tháng này: 22651
Tổng truy cập: 648708